return to the main list
KK 1802
(solisioides KK)

(pozri - Kníže_s) (pozri - solisioides_s) (pozri - heliosa_condorensis ?) (pozri - Cajas_s)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep.Tarija, Las Cajas, 2200m (Kníže: 2800m in 2005 list)

Rebutia solisioides n. n......(Kníže, dat. RM FND)
Rebutia solisioides n. n. KK 802 catalogue name.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia solisioides Knize n. n......(Kníže in 2005 list)
Sulcorebutia spec. KK 1802.....(hort., ident? mix. num., dat. Eden-Plants 2009) > pozri - KK 802
Sulcorebutia steinbachii subsp. verticillacantha var. taratensis KK 1802......(hort., ident.mix.num., dat. Bourleau 2011) > KK 802

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita, 2200m);
Od roku 2009 pod chybným číslom KK 1802 zaznamenané šírenie Knížeho nálezu Sulcorebutia taratensis KK 802;
sign.: (Kníže) - zavedením nového mena autor naznačil určitú odlišnosť voči podobnej rastline KK 852 (albopectinata Knize n. n.), ktorá je rovnako stotožňovaná s popísanou R. heliosa v. condorensis Don. (L 401)


foto.: (J. Král, pozri - syn. solisioides n. n. / v rámci popisu R. heliosa_condorensis)
merc. Eden-Plants: E-P 2009-9252 (Sulcorebutia spec. KK1802) > mix.num. KK 802;

collp.:
 top of page