return to the main list
KK 274
(pozri - Kniže_s) (pozri - Bolivicereus) (pozri - Humahuaca)

coll.: K. Kníže, Peru, Olmos - Jaen Pass, 1800m

Bolivicereus serpens KK 274.....(Kníže, dat. RM FND)
Rebutia spec. KK 274 Humahuaca.....(hort., dat. ChK 1994) > mix. num.?

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat. - Bolivicereus serpens, Peru);
Problém s identitou. V súčasnosti číslo nemá žiadne spojenie s Rebutia. Možné je novšie priradenie čísla KK 274 inému zberu (KZ ?). Inou možnosťou je zámena s podobným číslom WR 234 s problematickým náleziskom alebo iné obchodné zmätky. Knížeho zbery Rebutia označené lokalitou Humahuaca alebo Quebrada de Humahuaca nie sú známe.
foto.:
merc.Chrudim: ChK 87p5156 - 95p5156.00 (Rebutia spec. KK 274, Humahuaca);

collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94p5156.00 - Rebutia spec. KK 274, Humahuaca; 21 - J. Vysoudil); ---> mix
sign.: Semená ChK 94p sú evidentne zmes, väčšinou podobné ako u Rebutia wessneriana, čo by mohlo event. zodpovedať WR 234, ktorá ale príliš rozširovaná v obchode nebola.
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -
 top of page