return to the main list
KK 1956
(pozri - Kníže_s) (pozri - albiflora) (pozri - albiflora_s) (pozri - Nogales_s)

coll.: K. Kníže, Bolívia, dep. Tarija, Nogales, 2300m (Kníže: 2800m in 2005 list)

Rebutia albiflora.....(Kníže, dat. RM FND)
Rebutia albiflora Ritt......(Kníže in 2005 list)

adnot.: Ralph Martin FND - (KK dat., lokalita - Tarija, Nogales);
Lokalita = Rio Nogales ? Cez Ritterom popisovanú roklinu lokality nálezu FR 766a tečie Rio Cajas. (Rio Nogales tečie cez El Nogal, obec 20km severozápadne od predpokladaného stanovišťa FR 766a ?). Pozri tiež údaje pri R. nogalesensis Ritt. a R. nogalensis Kníže n. n.
sign.: (Kníže) - identifikované podľa popisu R. albiflora Ritt. et Buin.
foto.: nezaznamenané
merc.: nezaznamenané

collp.:
 top of page