main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
ansaldoensis
(pozri - steinbachii_s) (pozri - minima ?) (pozri - Anzaldo)
  • Rebutia (W.) ansaldoensis (Brandt 1985)
  • Rebutia (S.) ansaldoensis (#)
adnot.: (hort.);
merc.:

tax.: gen. Rebutia K. Sch.,

adnot.: Rod Rebutia a synonymné rody podľa I.O.S 1986 a CITES 1992;
F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme je W. ansaldoensis synonymom uznaného druhu Rebutia steinbachii Werd. 1931 (spec. 37) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie implicitne R. steinbachii # ;


  • Sulcorebutia ansaldoensis (S. steinbachii ansaldoensis) #
pub.: #?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Fritz, Gertel, deVries, 2006 / Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - v systéme Sulcorebutia neuvedené. Predpokladane implicitne S. steinbachii resp. ssp. verticillacantha (v. taratensis f.?);
Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - V členení neuvedené. Predpokladane neurčito zahrnuté v skupine Sulcorebutia vo W. steinbachii ssp. verticillacantha v. taratensis;

  • Weingartia ansaldoensis Brandt 1985
descr.: / F. H. Brandt, Kakt. Orchid. Rundschau 1985 (3): 30, 1985 /
IPNI (IK) - in Kakt. Orchid. Rundschau, 1985(3): 30 (1985).
adnot.: tax. - gen. Weingartia Werd., subgen. Sulcorebutia;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia steinbachii
nom.: [anzaldo-ensis], podľa miesta, oblasti výskytu; Ansaldo alebo Anzaldo, Cochabamba. Okolie Anzaldo je známa lokalita S. (steinbachii, verticillacantha) taratensis resp. presnejšie izolovaná lokalita S. taratensis v. minima;
typ.: KK ? # (pozri - colls. taratensis f. minima)
sign.:
foto 1.: (orig. pub. descr. 1985 #)
merc.:

colls. ?: # (Brandt typ);


collp.:

 top of page