return to the main list
tarabucensis_s
(pozri - tarabucoensis_s)

Výskyt mena tarabucensis:

nom.: [tarabucénsis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Tarabuco, Chuquisaca
adnot.: Backebergom publikovaná podoba mena (1966, KLex). V tejto podobe ho používal pre svoje nálezy K. Kníže.

SUL
  • Rebutia (Sulcorebutia) canigueralii 'tarabucensis'.....(pozri - tarabucoensis, pozri - S 2463,)
  • Sulcorebutia tarabucensis Rausch 1964.....(mut., dat. Backeb., K-L 1966, pozri - tarabucoensis, pozri - WR 66)
  • Sulcorebutia tarabucensis Rausch.....(pozri - KK 960,)
  • Sulcorebutia tarabucensis Knize n. n......(pozri - KK 2112,)
  • Sulcorebutia tarabucensis var. aureiflora.....(pozri - verticill_aureiflora, pozri - SE 112,)
 top of page