main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
violaceostaminata versus violaceostaminea
(pozri - pygmaea_s) (pozri - schatzliana_s) (pozri - schatzliana)
  • Rebutia violaceostaminata (Rausch) Šída 1997 (re-emend. 2004 sensu Rausch)
emend.comb.: O. Šída, #, 1997
IPNI (IK) - violaceostaminata (Rausch) Šída -- Rod Rebutia: 27 (1997), as 'violaceostaminea':.
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/vio3.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch. Web záznam o publikovaní opravy ( # ), t.j. návrat ku pôvodnej Rauschovej podobe mena.
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)
  • Rebutia violaceostaminea (Rausch) Šída 1997
stat.comb.: O. Šída, Rod Rebutia, p.27, 1997 / Rod Rebutia: 27: 1997 /
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: v texte publikácie (spec.105. R. violaceostaminea (Rausch) Šída stat. et comb. nova, bas.: Lobivia pygmaea (Fries) Backeb. var. violaceostaminea Rausch, Lobivia 85, p.144, 1985);
nom.: [ ], lat. violaceostamineus, - (pygmaea) s fialovými tyčinkami; rovnaký význam ako pôvodný "violaceostaminatus".
adnot.: Autor zmeneného mena violaceostaminea O. Šída ? W. Rausch ? Z kontextu publikácie O.Šída, Rod Rebutia, 1997 nepriamo vyplývalo, že "pygmaea v. violaceostaminata" je opravované meno z orig. popisu WR 742 (Šída, RR, p. 105).
merc.: (pozri - bas., syn. & colls.)

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 32. Pygmaea, species 105.
       O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 5. Pygmaea, species 7.

cat.:
adnot.: Šída, 1997 - publikovanie podoby mena "violaceostaminea" (?);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - R. violaceostaminata = synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - nové synonymum pre členenie R(AMS): Mediolobivia pygmaea violaceostaminata;
Winberg, 2009 - zahrnul druh do popisu R. schatzliana, predpokladaná R. schatzliana var.? f.?;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.106., A. violaceostaminata (Rausch) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. violaceostaminata. Vzorka samotnej A. violaceostaminata nebola súčasťou výskumu;

iso.: Rebutia violaceostaminata (Rausch) Mosti 2000 izonym ?

stat.comb.: S. Mosti, Cactus & Co. 2000
IPNI (IK) - violaceostaminata (Rausch) Mosti -- see Šída, Rod Rebutia: 27 (1997):. 2000
IPNI (IK) - violaceostaminata (Rausch) Mosti -- in Cactus & Co., 4(2): 95 (2000), isonym;.
adnot.: Kombinácia v roku 1997 bola O. Šídom publikovaná s menom "violaceostaminea" (tam) a následne vrátená do pôvodnej podoby sensu bas.

syn.1.: Mediolobivia violaceostaminata......(hort.)

pub.: G.. Koehres (pozri - colls. WR)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Koehres: GK 2008 S-9945 (M. violaceastaminata WR 472)

syn.2.: Aylostera violaceostaminata (Rausch) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2784. 2011 [Dec.2011]
bas.: Lobivia pygmaea R.E. Fr. var. violaceostaminata Rausch, Lobivia 85: 144, 116. 1986.
typ.: Bolivia. Chuquisaca, Cinti australis, apud La Cueva, 3300 m, s.d., Rausch 742 (holotype, ZSS).

syn.2a.: Aylostera pygmaea 'violaceostaminata'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'violaceostaminata' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

bas.: Lobivia pygmaea (Fries) Backeb. var. violaceostaminata Rausch 1985* 1986** 1987

descr.: W. Rausch, Lobivia 85, p.144, 1986 (pub.1987)
IPNI (IK) - pygmaea (R.E.Fr.) Backeb. var. violaceostaminata Rausch -- Lobivia 85: 144, 116. 1987 [1985-86 publ. 1987]
typ.: WR 742
nom.: [ ], lat. violaceostaminatus, violaceostamineus - s fialovými tyčinkami
adnot.: *dat. rok publik. 1985 - O.Šída, Rod Rebutia, p.27, 1997 as 'violaceostaminea')
**dat. rok publik. 1986 - O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/vio3.htm as 'violaceostaminata')
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Rebutia pygmaea;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/vio3.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. #)
merc.: (pozri - colls.).

syn.3.: Mediolobivia pygmaea var. violaceostaminata.....(hort.? sensu Rausch 86)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

Rebutia pygmaea var. violaceostaminata.....(hort.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. violaceostaminata) id=105016;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb146.jpg
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. violaceostaminata) iid=105017;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb147.jpg
foto 3.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. pygmaea v. violaceostaminata) id=105018;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb148.jpg
Comment.:

syn.3a.: Rebutia pygmaea 'violaceostaminata'.....(Pilbeam)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena violaceostaminata;

syn.4.: Rebutia schatzliana 'violaceostaminata'.....(Winberg)

pub.: M. Winberg, katalog SuccSeed 2009/2010; Jeden názor na synonymné postavenie a hodnotu mena violaceostaminata (WR 742);

colls. Rausch: WR 742 (typ);
colls. Fischer: LF 523 (pygmaea var.-> violaceostaminata);


collp.:

violaceostaminea
(pozri - violaceostaminata)

Rebutia violaceostaminea (Rausch) Šída stat. et comb. nova
Lobivia pygmaea (Fries) Backeb. var. violaceostaminea Rausch

adnot.: podoba mena uvedená v publikácii O. Šída, Rod Rebutia, p.27, 1997. V ďalších publikovaniach o tomto druhu sa toto meno už neobjavilo.
violacistaminea
(pozri - violaceostaminata)

Rebutia violacistaminea .....(hort. mut.)

adnot.: podoba mena uvedená na web stránke v roku 2005 (www.cact.cz/noviny/2005/06/u_sedu.htm) Šeda, Pavlíček; "Rebutia violacistaminea (W. Rausch) O. Šída, Rod Rebutia: 27: 1997" - v tejto pozmenenej podobe uvedená citácia koncom roka 2006 na stránke www.astrokaktus.com/CactusBase/cactusbase/r/rod_rebutia_seznam.html.
 top of page