return to the main list
FR 1424 (RITT 1424)
(pozri - Ritter_s) (pozri - rutiliflora) (pozri - rutiliflora_s)
(pozri - rosalbiflora) (pozri - rosalbiflora_s) (pozri - pygmaea_s) (pozri - Mal Paso)

coll.: F. Ritter, Bolívia, dep. Potosí, prov. Sud Chichas, Mal Paso, #

Natural hybrid FR 1113 x 1115.....(ident. Ritter, dat. RM FND)
Rebutia rutiliflora x rosalbiflora.....(Ritter numbers?, dat. Šída 1997)
Rebutia pygmaea Naturhybrid?.....(hort., dat. SuccSeed 1997)
Rebutia pygmaea hybrid.....(hort., dat. SuccSeed 1999)
Rebutia pygmaea naturhybrid.....(hort., dat. SuccSeed 2000)
Rebutia x (FR 1113 x FR 1115).......(Ritter numbers, dat. RM FND 2011)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (FR dat.);  Ralph Martin FND - (FR dat. - Natural hybrid FR 1113 x 1115);
Pravdepodobne prírodný hybrid zo spoločnej lokality uvedených druhov u Mal Paso.
Fearn & Pearcy 1981 - zoznam FR poľných čísel neobsahuje;
sign.: (SS 99 R) - bledo lososové kvety; (SS 2000 R) - bledo lososovo-ružové kvety;
foto.: nezaznamenané
merc. SuccSeed: SS 97-M951, SS 98-M1041, SS 99-M1107 (Rebutia pygmaea FR 1424 Naturhybrid?, Mal Paso, Bol);     SS 99 R (Rebutia pygmaea hybrid FR 1424) pale salmon flower;    SS 2000 R (Rebutia pygmaea naturhybrid? FR 1424) pale salmon-pink flower;

collp.:
 top of page