return to the main list
rutiliflora_s

Výskyt mena rutiliflora:

nom.: [rutiliflóra], lat.: rutilus - zlatožltý, červenkastožltý; rutiliflorus, rutiliflora - s červenkastožltými kvetmi;
adnot.: materiál pôvodne označovaný ako R. (M.) rutiliflora môže byť pri šírení uvádzaný pod menom diersiana alebo tiež opačne. Rastliny identické s R. diersiana alebo R. knizei sa môžu objaviť ako "rutiliflora" (RH) alebo napr. obchodne ojedinele aj ako "albipectinata"

DIG
 • Digitorebutia diersiana / rutiliflora.....(pozri - diersiana, pozri - RW 285(RW 285a?),)
 • Digitorebutia rutiliflora.....(pozri - rutiliflora, pozri - RW 297, RW 300, RW 301, RW 304, RW 306, RW 452, RW 454(RW 454a?),)
 • Lobivia pygmaea var. rutiliflora.....(n. prov. Rausch, pozri - WR 676)
 • Mediolobivia pygmaea rutiliflora.....(pozri - rutiliflora, pozri - LF 1943; MS 2284;)
 • Mediolobivia pygmaea var. rutiliflora.....(pozri - FR 1113, RH 327, RH 330, RH 332, RH 1108, RH 1111, RH 1113, RH 2485a; HJW 131a; LF 293A, LF 315, LF 577E, LF 578C,)
 • Mediolobivia rutiliflora.....(pozri - rutiliflora; pozri - FR 1113; RH 327, RH 330, RH 332; LF 293A, LF 295A, LF 315 - mixta??, LF 320 -ambig.?? Lobivia, LF 367, LF 1469, LF 1501, LF 1508, LF 1834; MS 1752, MS 1784, MS 1792, MS 2274;)
 • Rebutia diersiana 'rutiliflora'.....(pozri - rutiliflora, pozri - BB 271.01,)
 • Rebutia pygmaea var. diersiana ? "rutiliflora".....(pozri - HJW 131a,)
 • Rebutia pygmaea var. diersiana 'rutiliflora'.....(pozri - TB 54.5, TB 55.3, TB 58.2, TB 75.6, TB 224.2;)
 • Rebutia pygmaea var. diersiana FR 1113 ´rutiliflora´.....(syn. sensu Rausch, pozri - FR 1113)
 • Rebutia pygmaea var. diersiana FR 1113 (= rutiliflora).....(syn. sensu Rausch, pozri - FR 1113)
 • Rebutia pygmaea rutiliflora.....(pozri - RH 330,)
 • Rebutia pygmaea ssp. rutiliflora.....(pozri - rutiliflora)
 • Rebutia pygmaea var. rutiliflora.....(pozri - rutiliflora, pozri - TB 587.6; LF 1496;)
 • Rebutia pygmea var. rutiliflora.....(mut. spec., pozri - rutiliflora, pozri - TB 58.2;)
 • Rebutia (M.) pygmaea var. rutiliflora....(pozri - LF 577E;)
 • Rebutia x? (rosalbiflora x rutiliflora?)......(natur. hybrid?, pozri - RRM 25;)
 • Rebutia rutiliflora Ritter 1977 .....(pozri - FR 1113;)
 • Rebutia rutiliflora.....(hort. syn., pozri - LF 295A, LF 320 - ?? Lobivia, LF 573C - Reb. spec.;)
 • Rebutia rutiliflora / diersiana .....(syn., pozri - WR 631 - diersiana, FR 1113 - rutiliflora;)
 • Rebutia rutiliflora x rosalbiflora.....(natur. hybrid ?, pozri - FR 1424;)
 • Rebutia (M.) rutiliflora....(pozri - LF 578C;)
 top of page