return to the main list
WR 676 (R 676)
(pygmaea tupicensis / pygmaea tupizensis)
(pozri - Rausch_s) (pozri - rutiliflora) (pozri - rutiliflora_s) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - diersiana ?) (pozri - knizei ?) (pozri - knizei_s) (pozri - loc.?)

coll.: W. Rausch, Bolivia, #, # (WR, PN: dep. Potosi, Uyuni - Tupiza)

Digitorebutia pygmaea var. tupicensis (RAUSCH).....(nom. prov. ident. Rausch 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 3/1982)
Rebutia pygmaea var. tupizensis......(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Lobivia (Rebutia) pygmaea var. rutiliflora.....(Rausch ident., Lobivia 85, dat. Rausch 1986 / dat. Šída 1997)
Rebutia pygmaea var. rutiliflora.....(hort., dat. www.rebutia.ru 2006)
Rebutia pygmaea f. knizei.....(hort. ident. ?, dat. KK-DK 2005)
Mediolobivia pygmaea var. knizei.....(hort. ident.?, dat. Bercht 2008)

adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. pygmaea v. tupizensis Rausch nomen nudum (R 676)";
W. Rausch, 1978 (pub.1982) - svoj nález provizórrne uvádza ako novopomenovanú varietu popísanej E. pygmaea Fries 1905 a zaraďuje ho pod Digitorebutia (sensu Digitorebutia Fric & Kreuz. 1940). Postupne nález stotožňuje s R. rutiliflora Ritter 1977 vo svojom chápaní a nakoniec s popisom svojej L. pygmaea v. knizei Rausch 1985-87;
W. Rausch uvádza R. rutiliflora Ritt. ako synonymum Lobivia pygmaea var. diersiana.  Provizórna kombinácia musela teda vzniknúť pred týmto zaradením;  Podľa údajov v katalógu Dvůr Králové (CCB 2005/2006) tento materiál zodpovedá identite R. knizei. Vzhľadom na pochybné údaje aj pri nasledovnej položke R 676A (Tupiza, dpt. Tarija !?) sú identity oboch problematické;
Polevyje nomera (www.rebutia.ru) 2006 - (WR dat. - R. pygmaea v. rutiliflora, loc. - Potosi - Uyuni - Tupiza);
nom.: [tupizensis ? tupicensis ?] - použité bolo nemecké fonetické "tupicensis" (v podobnom duchu ako "Narvaez - narvaecensis", iná publikovaná podoba mena bola predpokladane "Tupiza - tupizensis"
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Dv. Králové: KK-DK 2005-6 S CB-011613 (R. pygmaea f. knizei R 676, Potosi, dpt. Potosi, Bolivia);
merc. Bercht: LB 2008 S 3283 (med pygmaea v. knizei WR 0676);

collp.:
 top of page