return to the main list
LF 315
(pozri - Fischer_s) (pozri - mixta ??) (pozri - rutiliflora) (pozri - rutiliflora_s)
(pozri - Ramadas? Ramada) (pozri - Mal Paso)

coll.: L. Fischer, Bolívia, dep. Potosí, #, # (LF 2007: Ramadas, 3423m) / (LF 2009: Ramadas, 3735m) / (LF 2009, 2015:  Mal Paso, 3735m)

Mediolobivia mixta.....(LF, LF list 2007, LF katalog 2010) > ??, loc. LF 320 ??
Mediolobivia rutiliflora.....(LF, LF list 2009, Fischer CD1 2009, LF list 2015)
Mediolobivia pygmaea var. rutiliflora.....(hort., dat. Fischer 2011)

adnot.: LF list 2007 - (dat. - R. mixta, loc.- Ramadas, 3423m) > ident.?;  LF list 2009 - (dat. - rutiliflora, loc. - Ramadas, 3735m); pravdepodobne mix. zámena s údajmi inej poloľky LF 320, kde sú taktieľ isté nejasnosti s dvojznačnos»ou čísla;  LF CD1 2009, LF list 2015  - (dat. - rutiliflora, loc.- Mal Paso, 3735m);
sign.:


foto 1., 2.: Ladislav Fischer, in CD Kaktusy-květy 2009 -1 / 0-Kaktusy_kvety_I_2009-2 (foto 353, 355)
(Mdl. rutiliflora LF 315, Mal Paso, 3735m);.....V prílohe - FischerCD1 @/ kaktusy květ 2009 II 353.jpg, 355.jpg
Comment.: dva snímky exempláru - typ. forma rutiliflora s oranľovoľltým kvetom s červenkastými pásikmi na vonk. okv. lístkoch, čnelka zelená, blizny svetlozelené, telo tmavozelené s 8 rebrami;
merc. Fischer: LF 2010 S (M. mixta LF 315, Ramadas, 3423m) > ??, loc. LF 320 ??;
merc. Fischer: LF 2010 S-178ME (M. mixta LF315 Mal Paso 3700m) > ??, > pozri - LF 304; LF 2011 S-466ME (M. pygmaea var. rutiliflora LF315 Mal Paso 3750m ľlutý kv.);

collp.:

 top of page