return to the main list
FR 1116 (RITT 1116)
(pozri - Ritter_s) (pozri - lanosiflora) (pozri - pygmaea_s)
(pozri - Mal Paso)

coll.: F. Ritter, 1962, Bolívia, Potosí, Sud Chichas, Mal Paso, # (vysoké polohy) (RM: Tupiza - Impora, Mal Paso)

Rebutia lanosiflora Ritter 1977.....(typ)
Rebutia lanosiflora......(Ritter numbers, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Mediolobivia lanosiflora......(hort.?, dat. CCH 2004
Rebutia lanosiflora Ritt. FR 1116 = M. lanosiflora.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Mediolobivia pygmaea var. lanosiflora.....(hort., dat. Hillmann 2009)

adnot.: O. Šída, RR 97 - (FR dat.);   Ralph Martin FND - (FR dat., loc. - Tupiza - Impora, Mal Paso, Potosí, Bolivia, high ground);
sign.: (pozri - lanosiflora); Existujú viaceré zhodné znaky s popisom R. tropaeolipicta z blízkej lokality. Jedna dôležitá odlišujúca charakteristika je priamo v mene. Okrem charakteristicky vlnatého kvetu má lanosiflora iba 9 výrazných rebier, tropaeolipicta až 12;
foto 1.: (orig. num. typ.) #
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (M. pygmaea v. lanosiflora FR 1116);

collp.:

 top of page