main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
marieae
(pozri - atrovirens_s) (pozri - steinmannii_s ?) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia marieae Fischer et Halda 2002
descr.: L. Fischer et J. J. Halda, Acta musei Richnoviensis Sect. natur. 2002
IPNI - Lad.Fisch. & Halda -- Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 9(1): 71 (-72; fig. 82). 2002
typ.: LF 51
nom.: [mari-e-ä]?, /Marie Fischer, manželka nálezcu L. Fischera/. Meno L.Fischerom neskôr uvádzané v tvare "mariae".
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/mar3.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Voči R. atrovirens - Rastliny väčšie, s veľkými a fialovými kvetmi.
foto 1.: (orig. pub. descr. 2002)
merc.: nezaznamenané

tax. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 10. Atrovirens, species 11.

cat.: ?
adnot.: E. F. Anderson, 2001 (dat. - Register Pflanzennamen und Synonyme, 2006 in deutschesfachbuch.de/info/) - synonymum R. steinmannii; (hodnotenie pred popisom?)
KK Čelákovice, 2006 - zoznam neuvádza;
Ďalšie podobné nálezy zaraditeľné do okruhu Atrovirens: RH 583, RH 584 (atrovirens grandis) alebo aj RH 296 (zecheri? haefneriana?);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.81., A. marieae (L.Fisch. & Halda) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. marieae. Vzorka samotnej A. marieae nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Aylostera marieae (L.Fischer & Halda) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2782. 2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia marieae Lad.Fisch. & Halda, Acta Mus. Richnov., Sect. Nat. 9(1): 71-72. 2002.
typ.: Argentina. Jujuy, 2001-1-15, L. Fischer s.n. (holotype, PR).

syn.1a.: Aylostera pygmaea 'marieae'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'marieae' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

colls. Fischer: LF 51 (typ);


collp.:

 top of page