main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
rosalbiflora amblypetala / amblypetala
(pozri - haagei_s) (pozri - rosalbiflora) (pozri - rosalbiflora_s) (pozri - pygmaea_s)
  • Rebutia rosalbiflora Ritter var. amblypetala Ritter 1977
descr.: F. Ritter, Kakteen und andere Sukkulenten, 28: 76, 1977 / 28 (4): 76, 1977 /
IPNI (GCI) - rosalbiflora F.Ritter var. amblypetala F.Ritter -- Kakteen And. Sukk. 28(4): 76. 1977
IPNI (IK) - rosalbiflora F.Ritter var. amblypetala F.Ritter -- in Kakt. And. Sukk., 28(4): 76 (1977).
typ.: FR 1119
nom.: lat. ambly-tupý, s tupými okv. lístkami
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. rosalbiflora v. amblypetala Ritter (FR 1119) (1977) Kakt. u. a. Sukk. 28 76".
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek4/ros12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K. Sch.;
Šída, RR 97 - voči var. rosalbiflora - kratšie tŕne, sýtejšie, rubínovo ružové kvety.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1977 #)
merc.: nezaznamenané

tax. Šída 97: gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia (Backeb.) Šída, sectio Digitorebutia (Buin.) Buin. et Don., series 28. Haagei, spec. 85a.
      O.Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce4.htm): gen. Rebutia K. Sch., subgen. Pygmaeolobivia, sectio 4. Digitorebutia, series 1. Haagei, species 6a.

cat.:
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. rosalbiflora v. amblypetala - nadbytočné alebo pochybné meno. Rastlina nezastihnuteľná v kultúre a má podobné neisté postavenie ako druh R. rosalbiflora;
Mosti, 1999 - varietu hodnotí (na základe predpokladanej zhody zberu WR 295a s typom) ako dobrý druh;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
KK Čelákovice, 2006 - amblypetala = synonymum R. rosalbiflora Ritter pre členenie R(AMS);
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Mediolobivia) - spec.50., A. amblypetala (Ritt.) Mosti & Papini 2011;
Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) je široko chápaná A. pygmaea (sensu R. E. Fries) v postavení druhu (spec.8) s 57 uznanými synonymami vrátane A. amblypetala. Vzorka samotnej A. amblypetala nebola súčasťou výskumu;

syn.1.: Lobivia haagei var. amblypetala n. n......(prov. Rausch)

pub.: W. Rausch (pozri - colls. WR 295a)

syn.2.: Rebutia pygmaea 'haagei' var. amblypetala.....(Pilbeam)

pub.: J. Pilbeam 1997 (pozri - colls. WR 295a); Jeden názor na postavenie a hodnotu mena haagei / haagei v. amblypetala

syn.3.: Rebutia amblypetala (Ritt.) Mosti 1999

stat.comb.: S. Mosti, Cactus & Co., #, 1999 / Cactus & Co., 3 (4): 196: 1999 /
IPNI (IK) - Mosti -- in Cactus & Co., 3(4): 196 (1999):.
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum R. pygmaea;
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).

syn.4.: Mediolobivia amblypetala.....(hort.)

adnot.: (pozri - colls. FR 1119,)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje

syn.5.: Aylostera amblypetala (Ritter) Mosti & Papini 2011 (comb. nov.)

pub.: S.Mosti, N.L.Bandara & A.Papini, Pakistan Journal of Botany, 6 / 2011
comb.: Mosti & Papini, Pak. J.Bot, 43(6): 2769-2785, 2011
IPNI - Pakistan J. Bot. 43(6): 2780.2011 [Dec.2011]
bas.: Rebutia rosalbiflora F. Ritter var. amblypetala F. Ritter, Kakt. And. Sukk. 28(4): 76. 1977.
typ.: Bolivia. Potosi, Sud Chichas, Impora above Tarata, s.d., Ritter 1119 (holotype, U [not found]);

syn.5a.: Aylostera pygmaea 'amblypetala'.....(Ritz et al.)

pub.: Ritz et al 2016 - tento názor na synonymné postavenie mena 'amblypetala' vyplýva z molekulárnych fylogenetických vzťahov rodu Aylostera Speg. (A. pygmaea v clade Digitorebutia);

colls. Ritter: FR 1119 (typ);
colls. Rausch: WR 295a;


collp.:

 top of page