return to the main list
fiebrigii narvaezensis
(pozri - fiebrigii_s) (pozri - narvaezensis_s) (pozri - Narvaez)

Aylostera fiebrigii var. narvaezensis.....(hort.?, n. n.?, dat. ChK 1991)
Aylostera fiebrigii narvaezensis.....(hort., dat. Sobotka 2008)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: V podobnom spojení boli zaznamenané (Tambo, loc. dat. Donald - Narvaez) - Lauova forma R. fiebrigii z Narvaez L 402a alebo tiež Ritterov nález FR 755.
sign.: po roku 2006 (pub. Hunt in NCL) by sa pod týmito menami dala zdati viac identita Cárdenasovej R(A) narvaecensis ako je reálna., t,j, neznáma forma fiebrigii od Narvaez;
foto 1.: Josef Sobotka, 2008 (foto zo zbierky)
(A. fiebrigii narvaezensis);.....V prílohe - Sobotka @/ fiebrigii_narvaezensis.jpg
Comment.: telo - rel. "tmavá" fiebrigii, kvet - netypický tvarom a veľkosťou odlišný od väčšiny nálezov fiebrigii (pozri orig. údaje R. maxima n. n.), tvarom podobný kvetu R. flavistyla, všetko z kolia Narvaez.
merc. Chrudim: ChK 91p250.1 - 93p250.1 (A. fiebrigii var. narvaezensis);  ChK 2003p250.10, 2004p250.10, ChK 2009p 250.10 (Aylostera fiebrigii v. narvaezensis);

collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 93p250.1 - A. fiebrigii v. narvaezensis; 21 - J. Vysoudil); --- mix flavistylus & fiebrigii f.

adnot.: Skutočná identita v obchode je však veľmi problematická. Semená ChK 93p = zmes semien typu spinosissima - fiebrigii. Dve položky v katalógu za sebou.
sign.: (Výsev 1994) Rastliny zodpovedajúce popisu R. flavistylus (foto 1., 2.) = zelený až zelenkasto oranžový plod. Druhý typ rastlín z výsevu (pseudodeminuta ? fiebrigii ?) je na foto 3..
sem.x: 2007 (foto 3.),
foto 1.: Šuba, 3217/33-1998;.....V prílohe - Suba98_3217\fiebr_narvez_Ch.jpg
foto 2.: Šuba, 0861/11-2000-6;.....V prílohe - Suba00_0861\flavistyla_Chx.jpg
foto 3.: Šuba, 2006-7;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0009_fiebr_narv.jpg

 top of page