return to the main list
narvaezensis_s
(pozri - narvaecensis_s)
Výskyt mena narvaezensis:

nom.: [narvézensis], podľa miesta pôvodu, Narváez, Tarija, Bolívia - tvar mena používaný v publikáciách od polovice 70-tych rokov až do konca 80-tych. V súčasnosti je už viacmenej dôsledne používaný tvar "narvaecensis" z prvej Donaldovej opravy a kombinácie 1973.
adnot.: Podobu mena R. narvaezensis publikoval samotný Donald krátko po svojom popise R. narvaecensis. Epitetami "narvaecensis" alebo "narvaezensis" boli, a sú často označované aj iné zbery (pozri - Kníže, Lau), ktoré údajne s orig. popismi Cárdenasa a neskoršieho od Donalda majú málo spoločného.
merc. Bercht: LB 2008 S 3724 (reb narvaezensis);

AYL
narvaezensis (perplexa)

adnot.: Don., p.133 - označovanie rozširovaného materiálu L 329a pred popisom R. perplexa Donaldom v r. 1979.

  • Rebutia narvaezensis (Card.) Don. sensu Lau.....(mix. ident. Donald, pozri - perplexa)
  • Rebutia narvaezensis sensu Lau 329a.....(hort., pozri - L 329a)
narvaezensis KK

adnot.: Knížeho označenia pre tri nálezy z okolia Narvaez s nejasným vzťahom ku identite Cárdenasovej A. narvaecense (tam).

  • Rebutia narvaezensis f......(pozri - KK 841)
  • Rebutia spec. narvaezensis.....(pozri - KK 1150)
  • Rebutia spec. narvaezensis Group.....(pozri - KK 1150)
  • Rebutia narvaezensis Cárd......(pozri - KK 1302)
  • Rebutia narvaezensis Cárd. = narvaecense.....(hort., contr., pozri - narvaecensis)
 top of page