main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
azurduyensis
(pozri - azurduyensis_s) (pozri - spinosissima_s) (pozri - fiebrigii_s)
  • Rebutia azurduyensis #.....(hort., dat. SuccSeed 2008)
pub.: hort. (Prvé šírenie SuccSeed 2008-9, pozri - colls., VZ 267).
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: v tejto podobe mena možná dvojznačnosť so Sulcorebutia azurduyensis Gertel, Jucker, de Vries 2006.
sign.: (M. Winberg) - mäkké žltkasté tŕne premenlivej dĺžky, prevážne krátke, ploché telá, kvety biele až svetložlté. Novo popísaný druh. Patrí pravdepodobne do komplexu R. spinosissima;
foto.: (pozri - colls., VZ 267)
merc. SuccSeed: (pozri - colls., VZ 267)
merc. Piltz: P 2011 S-5816 (R. azurduyensis WK 1130);

tax. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 2. Aylostera, series 8. Spinosissima

cat.:
adnot.: Mieczakowski, 2007 - signalizovaná je pravdepodobná príbuznosť s druhmi z radu Spinosissima;
Mosti, Papini, 2011 - v Rebutia I. (genus Aylostera subg. Aylostera) - spec.5., A. azurduyensis J. de Vries, 2006;
C.M.Ritz et al, 2016 - podľa molekulárnych fylogenetických vzťahov súčasť rodu Aylostera Speg. (clade Digitorebutia) v samostatnom postavení druhu (spec.1) bez synoným;

bas.: Aylostera azurduyensis J. de Vries 2006

descr.: J. de Vries, Succulenta 85 (2), p.54-59, 2006
IPNI - J.de Vries -- Succulenta (Netherlands) 85(2): 56 (54-59; figs.). 2006 [Apr 2006]
typ.: VZ 267
nom.: [azurduj-énsis], podľa miesta nálezu, Azurduy, Chuquisaca.
adnot.:  Mosti & Papini, 2011 - J. de Vries, Succulenta 85(2): 54, 56, 59. 2006
sign.: Popis ako Aylostera z taxonomických dôvodov kvôli možnej dvojznačnosti resp. rozkolu ("splitting") - pozri paralelný popis s účasťou rovnakého autora Sulcorebutia azurduyensis Gertel, Jucker, de Vries 2006.
foto 1.: (orig. pub. descr. Johan de Vries, Succulenta 85 (2), cover, 2006)
(Aylostera azurduyensis spec. nov.);
Comment.: 22-23 špirálovitých mierne skrútených rebier z malých hrbolov, jemné svetlohnedé otrnenie, čisto biely kvet.
foto 2.: (pozri - colls., VZ 267)

syn.1.: Aylostera fiebrigii var. azurduyensis (J. de Vries) Mieczakowski 2007

comb.stat.: M. Mieczakowski, #, 2007
IPNI - (J.de Vries) Mieczak. -- Kaktusy Inne 4(1): 11. 2007 ; cf. Repert. Pl. Succ. 58: 9. 2008
adnot.: N.M. zaradenie s podobnou kombináciou ako u Aylostera vallegrandensis (series spinosissima / fiebrigii 'vallegrandensis'); Molekulárnym fylogenetickým výskumom (2016) blízkosť A. azurduyensis s A. deminuta 'fiebrigii' a ani s A. deminuta 'archibuiningiana' nebola potvrdená;

colls. Wahl: RW 530, RW 641a;
colls. de Vries: VZ 267;
colls. Krahn: WK 1130;
colls. Hillmann: RH 3140a (var? red-orange fl., red-brown centr.sp.); 
colls. Gentili: AG 80;
colls. Heřtus: PHA 1461, PHA 1931;
colls. Kunte: LK 04/09b (dat. Atlas kakt., 2014);
colls. Sochůrek: MS 486;


collp.:

 top of page