return to the main list
fabrisii_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 6. Fabrisii (O. Šída, 1997, 2004)

Charakteristiky príbuzenského okruhu Fabrisii: #

adnot.: Variabilné rastliny z Jujuy (malá oblasť východne od Qda de Humahuaca na hranici prov. Salta, medzi Santa Ana, Valle Collorado a Valle Grande) na rozhraní sectio Rebutia a Aylostera. Všetky formy s extrémne krátkymi kv. rúrkami a malými, silne odnožujúcimi a niekedy aj prevísajúcimi telami. Otrnenie krátke, rel. husté, biele až hrdzavo hnedasté; Kvety farebne variabilné aj v rámci popísaných v rozsahu červená - oranžová - žltá, biela - ružová.


foto.1: János Wolf, 2001 - amor.rz.hu-berlin.de/~h0444te7/photos/index_rebutia.html
(Rebutia  minuscula);.....V prílohe - Wolf @/ rebutia_minuscula_01.jpg
foto 1.: János Wolf in Thater Database, 2000 - www.cactaceae.net(Photo database >> find item Rebutia - al)
(R. minuscula) 29;.....V prilohe - Wolf @/ rebutia_minuscula.jpg
Comment.: Telo char. R. muscula, kvet char. R. fabrisii - žltokvetá forma fabrisii v. aureiflora (flaviflora?).
foto 2.: Infojardin, 28.2.2005 - www.infojardin.com/imagenes-subir/getimg/flor_rebutia_minuscula11.jpg&imgrefurl  (foroantiguo)
(R. minuscula) ......V prilohe - Infojardin @/ flor_rebutia_minuscula4.jpg
Comment.: jeden doklad o premenlivosti foriem v okruhu R. fabrisii.
foto.3.: D. Vicente Bueno, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT5.htm (Galería del Socio IV-V >> find item)
(R. fabrisii f. cristata);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_R_fabrisii_cristata_03.jpg
Comment.:
Výskyt mena fabrisii:

nom.: [fabrísi-i], Rebutia Fabrisa, H. A. Fabris
adnot.: Vyskytujú sa predpokladané zámeny druhového mena s fiebrigii, a aj vzájomné pri varietách aureiflora, densiseta (pozri - fiebrigii_s). Zaujímavým údajom je CITES stotožnenie R. fabrisii s R. minuscula (použitie v katalógu F. Noltee, Hol.). Existujú zámeny aj v opačnom smere.

REB
 top of page