return to the main list
neumanniana_s

Výskyt mena neumanniana:

nom.: [neuman-niána], podľa mena; H. Neumann
adnot.: doleuvedené mená sa vzťahujú ku Backebergom vytvorenému druhovému menu.; Okrem toho W. Rausch použil podobný tvar "neumannii" ako provizórne meno pre jeden svoj nález Setirebutia z príbuzenstva Einsteinii-Euanthema.

SET
  • Lobivia euanthema var. neumanniana......(n. n. Rausch, prov.?, pozri - WR 751 - brighignae / fischeriana,)
  • Rebutia einsteinii var. neumanniana n. n. .....(hort., pozri - WR 751 - brighignae / fischeriana)

WEI
 top of page