return to the main list
neumannii_s

Výskyt mena neumannii:

nom.: 1./ Hans Neumann, +1959, berlínsky kaktusár/; 2. /Neumann, inšpektor Jardins des Plantes, Paríž/
adnot.: orig. nom. prov. W. Rausch pre nález z príbuzenstva euanthema - einsteinii, nedávny podklad popisu R. brighignae. Dôvodom nepoužitia tohoto mena je pravdepodobne existencia mena "neumanniana", zo skoršieho popisu druhu z rodu Weingartia, v dnešnom chápaní. 

SET
  • Lobivia euanthema var. neumannii.....(n. n. Rausch, pozri - WR 751 - brighignae typ, Joschko 99,)
  • Lobivia oenanthema var. neumannii.....(mut. n. n. Rausch, pozri - WR 751 - brighignae typ)
  • Rebutia einsteinii var. neumannii......(n. n. Winberg, pozri - MN 188)
  • Rebutia euanthema var. neumannii......(pozri - WR 751 - brighignae typ)
  • Mediolobivia euanthema var. neumannii.....(pozri - WR 751 - brighignae typ)
 top of page