return to the main list
pulchra_s
Výskyt mena pulchra:

nom.: [pulchra], lat. pulcher, pulchra - krásny, krásna; podľa celkového vzhľadu rastliny;
adnot.: Pôvodné gramaticky nesprávne Cárdenasove meno " R. pulchera" bolo aj W. Rauschom použité pre prvotné označenie nálezov R 593 (forma popísanej W (S.) pasopayana) a R 599 (typ popísanej W (S.) perplexiflora). Existujú pri šírení (CCH 2004) chybné použitia mena "R.(S.) pulchella Card." s podobným obsahom, ktoré ale patrí Rauschovmu taxonu z rodu Aylostera;
Problém identity skupiny nálezov "pulchra" - Na začiatku roka 2012 J. de Vries popísal nový druh: S. callichroma, ktorého typ nie je nič iné ako dobre známa HS 78, ktorá bola vždy považovaná za S. pulchra. Problém je v tom, že HS 78 sa nezhoduje s originálnym popisom R. pulchra (MC 6310) M. Cárdenasa. J. de Vries verí, že znovuobjavil pôvodné miesto zberu S. puchra. Preto si myslí že má aj skutočnú R. pulchra Cárd. v podobe jeho nálezu VZ 642, ktorý jediný presne zapadá do Cárdenasovho popisu. Z uvedeného vyplynula potreba premenovať HS 78, podobne ako sa z HS 78a, ktorý bol nazvaný S. pulchra v. longispina, sa stáva Sulcorebutia callichroma v. longispina. Varieta albiareolata, popísaná dvojicou Slaba & Šorma v roku 2007 bola de Vriesom povýšená na úroveň druhu.

SUL  
 top of page