return to the main list
oligacantha_s

Výskyt mena oligacantha:

nom.: [olig-akántcha], podľa char. vzhľadu
adnot.: všetky doleuvedené mená sú synonymne spojené s identitou S. tarijensis Ritter. Jedno z dôležitých mien v širšom ponímaní rodu Rebutia (Hunt et al.).

SUL
 top of page