main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
senilis lilacino-rosea
(senilis lilacinorosea)
(pozri - senilis_s) (pozri - lilacinorosea_s) (pozri - minuscula_s)
  • Rebutia senilis Backeb. var. lilacino-rosea Backeb. 1935* 1936
descr.: C. Backeberg, in Backeberg C. et Knuth F. M., Kaktus-ABC, p.416, 1935 */ p.278, 516, 1936 / ?
IPNI (GCI) - senilis Backeb. var. lilacinorosea Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 278, 416. 1936 [12 Feb 1936] (as " lilacino-rosea")
typ.: /coll.: C. Backeberg, Argentína, horné Quebrada Escoipe/
nom.: podľa farby (odtieňa) kvetu,  lat. lilacinoroseus -  fialovoružový; Gram. správny mal byť tvar "lilacinorosea" (pozri - syn.2.) avšak používa sa orig. Backebergov
adnot.: existujú zámeny s odlišnou R. xanthocarpa v. lilacinorosea Backeb.;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. senilis f. lilacinorosea (Backbg.) Buin. & Don. (1935) kaktus ABC 416";
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/sen14.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.;
O. Šída, 2008 (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_senilis_lilacino-rosea) -> katalógový list - kategorie Rebutia, (dat. descr. #)*; Rod Rebutia, p.17, 1997 - dat. rok publik - 1935;
Šída, RR 97 - voči R. s. var. senilis - jediná odlišnosť je vo farbe kvetu, s odtieňom podobným R. violaciflora.
Backeb., KL 66, p.385 - Tŕne ako pri typovom druhu; Kvet svetlo lila ružovo červený.;
Don., p.28- voči R. xanthocarpa var. violaciflora - kvet typicky dlhý a úzky (40-45mm dlhý) s ružovou kv. rúrkou. Plod červený.;
Atlas kaktusů 93/36, Veverka - kvety svetlo ružovočervené.;
Atlas kaktusů 93/37, Šída - stonka spočiatku plocho guľovitá, jednotlivá, neskôr guľovitá až slabo predĺžená, odnožujúca, až 80mm vysoká, 70mm široká; epidermis sýto zelená; korene vláknité. Rebrá úplne rozpadnuté do nízkych okrúhlych bradaviek. Areoly okrúhle, asi 1mm široké, slabo bielo plstnaté. Tŕne početné, asi 25, priľahnuté až odstávajúce, nerozlíšiteľné stredové a okrajové, čisto biele, dlhé 5-10mm. Kvety samosprašné, asi 30mm dlhé, 35mm široké, fialovo ružové. Okv. lístky kopijovité s krátkou špičkou. Receptákulum štíhlo lievikovité, rovnomerne sa rozširujúce; pazuchy hnedasto červených šupín holé. Nitky belavé; prašníky žltkasté. Čnelka ružovkasto biela; blizna biela so 4-5 ramenami, presahuje prašníky. Plod plocho guľovitý, žltkasto červený. Semená podlhovasté, asi 1mm dlhé, lesklo čierne s bielym hilom.
foto 1.: (orig. pub. typ.) #
foto 2.: Karel Crkal, Atlas kaktusů VIII, 1993, p.36, (CD Atlas 1997);
(R. senilis v. lilacino-rosea; K. Crkal);.....V prílohe - Atlas @/ Lila-ros.jpg
foto 3.: Jan Vaněček in Jan's Cact Page, 2005 - kaktus.beacon.cz (fotogaléria Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
foto 3.: J. Vaněček in Jan's Cact Page, 2009 - www.kaktusy.tk
foto 3.: J. Vaněček, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
(R. senilis v. lilacino-rosea; J. Vaněček);.....V prílohe - Vanecek @/ lilacinorosea.jpg
Comment.: otrnenie odlišné voči popisu aj voči charakteristike pripojenej ku snímku - otrnenie biele krátke so žltkasto hnedými tónmi horných tŕňov, hlavne viditeľné na temene
foto 4., 5.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find items - al)
(R. xanthocarpa violaciflora);.....V prilohe - Agocs @/, @/
Comment.: ?? = R. senilis v. lilacino-rosea ?.
foto 6.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. senilis v. lilacinorosea) id=105035;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb165.jpg
Comment.: ?, = xanthocarpa ?
foto 7.: Otakar Šída, wikimedia - cs.wikipedia.org/wiki/ (katalógový list - kategorie Rebutia);
(R. senilis v. lilacino-rosea);.....V prilohe - Sida @/ Rebutia_senilis_lilacino-rosea_1.jpg
foto 8.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > R > Rebutia >)
(R. senilis v. lilacino-rosea) 8170;.....V prilohe - Uhlig @/ 8170.jpg
Comment.:
foto 9.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
(R. senilis var. lilacino-rosea; V.Šeda);.....V prílohe - Vanecek @/ senilis_lilacinorosea_1.JPG (obr.2)
Comment.: otrnenie biele krátke so žltkastými tónmi horných tŕňov, hlavne viditeľné na temene
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 R-1213.25 (R. senilis v. lilacina-rosea) pale pink flowers;   Row 2000 S-1886 (R. senilis v. lilacina);   SeedS 2000 (R. senilis v. lilacino-rosea);
merc. Uhlig: U 2001 S (R. senilis v. lilacino-rosea) kugelig, hell bedornt;  U 2001 R-U860, U 2009 R (R. senilis v. lilacino-rosea);  DKE 98 S-1480 (R. senilis " v. lilacino-rosea);
merc. Odehnal: JO 2005 S-332 (R. senilis v. linacia - rosea);
merc.: Rus 2000 R (R. senilis) 2-3cm guľa, sýto fialové kvety;

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 2. Senilis, species 5c.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm) Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 2. Senilis, species 1c.

cat.: katalógový list
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;
KK Čelákovice, 2006 - synonymá pre členenie R(AMS): senilis lilacino-rosea, minuscula lilacino-rosea;

syn.1.: Rebutia senilis Backeb. f. lilacino-rosea (Backeb.) Buin. et Don. 1963

stat.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 99, 1963
IPNI (GCI) - senilis (Backeb.) f. lilacino-rosea (Backeb.) Buining & Don
IPNI (GCI) - senilis f. lilacino-rosea (Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 99. 1963
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. minuscula;

Rebutia senilis Backeb. subsp. senilis f. lilacino-rosea (Backeb.) Don. 1976

add.stat.: J. Donald, Ashintonia (see - Buining & Donald, Sukkulentenkunde, 1963), 2: 50, 1976
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. senilis ssp. senilis, R. senilis f. lilacino-rosea)
adnot.: použitie Donaldom v členení gen. Rebutia - R. senilis;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis f. subspec. senilis f. lilacinorosea (Backbg.) Buin. & Don. = senilis f. lilacinorosea;

syn.2.: Rebutia senilis var. lilacino-rosea Backeb. 1936
syn.2.: Rebutia senilis var. lilacinorosea Backeb. 1936.....(emend. sensu ?)

comb.stat.: C. Backeberg, 1936
IPNI (GCI) - senilis Backeb. var. lilacinorosea Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 278, 416. 1936 [12 Feb 1936] (as " lilacino-rosea")
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis v. lilacinorosea Backbg. = senilis f. lilacinorosea";
ChK rozširoval pod týmto menom o.i. dlhotrnú formu R. xanthocarpa, resp. zmes semien senilis a xanthocarpa. Ostatné možnosti pozri - lilacinorosea., kde je aj zber L 560.
foto 1.: Jeff Notias ("jnotias") in home & garden, 2002 - home-and-garden.webshots.com/photo/ (album Sulco/Rebutia/Lobivia >>)
(R. senilis v. lilacinorosea);.....V prilohe - jnotias @/ 38755936XmkDNH_ph.jpg
Comment.: ??, =xanthocarpa lilacinorosea ?
foto.2.: Karel Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia senilis var. lilacinorosea Ši)....V prilohe @/ rebutia-senilis-var.-lilacinorosea-si-20180424.jpg
Comment.: forma orig. Šibal F., Klub kaktusáru Olomouc
foto.3.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia senilis var. lilacinorosea Ši)....V prilohe @/ rebutia-senilis-var.-lilacinorosea-si-20180426.jpg
Comment.: forma orig. Šibal F., Klub kaktusáru Olomouc
foto.4.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2019 (item)
(Rebutia senilis var. lilacinorosea)....V prilohe @/ 75-rebutia-senilis-var.-lilacinorosea-20190422-b.jpg
Comment.:
foto.5.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia senilis var. stuemeri)....V prilohe @/ rebutia-senilis-var.-stuemeri-20180429.jpg
Comment.: ?
foto.6.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia senilis var. stuemeri)....V prilohe @/ rebutia-senilis-var.-stuemeri-20180730.jpg
Comment.: ?
foto.7.: K. Kříž in Kaktusy Prstná, 2020 - Fotoalbum Rebutia 2018 (item)
(Rebutia senilis var. stuemeri)....V prilohe @/ rebutia-senilis-var.-stuemeri-20180825.jpg
Comment.: ?
merc. Chrudim & other: ChK 87p5110 - 96p5110.00;  ChK 91jR253 (R. senilis var. lilacinorosea);   Rus 2000 R (R. senilis var. lilacinorosea);    C-HBR 2001 S-80/24E (R. senilis v. lilacinorosea);
merc. Mesa Garden & other:  Lodé 99 S-1126 (%R. senilis v. lilacinorosea; JL 1710);    RM 2000 R (R. senilis v. lilacinorosea; pôvod cv.? ak SS potom WR 661);     KK-DK 2001 S-61.42 (R. senilis v. lilacinarosea);   KK-DK 2002 S-61.42 (R. senilis v. lilacinorosea);

syn.3.: Rebutia senilis 'lilacinorosea'.....(Pilbeam mut.)

pub.: J. Pilbeam, Rebutia, 1997; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena lilacinorosea;
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item)
(R. senilis lilacinarosea, AGY 430);.....V prilohe - Agocs @/
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=508)
(R. senilis lilacinarosea) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:
Comment.: Zodpovedá popisu Backebergovho typu.

syn.4.: Rebutia minuscula subsp. senilis var. lilacino-rosea.....(hort.? sensu Anderson)
syn.4.: Rebutia minuscula subsp. senilis var. lilacinorosea.....(mut.)

pub.: #, hort.?
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. minuscula ssp. senilis, R. minuscula v. lilacinorosea ? R. senilis v. lilacinorosea)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT5.htm (Galería del Socio IV-V >> find item)
(R. minuscula ssp. senilis v. lilacinorosea);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_R_minuscula_senilis_lilacinorosea_02.jpg
Comment.:

colls. Backeberg: (Backeberg typ); [Wessn. 9429b] katalog;
colls. D.Herzog: DH 398 (?);
colls. Lau: L 560 (senilis ?, xanthocarpa ?, minuscula ?);


collp.: Šuba, KE [412-415] - (orig. ChK 91jR253 - R. senilis var. lilacinorosea); --- xanthocarpa splendens

sign.: Evidentná forma R. xanthocarpa so žltým plodom a malým lesklým červeným kvetom. Najbližšie popisu Fričovej formy R. xanthocarpa var. splendens.
sem.x: 2017
foto 1.: Šuba, 5879/62-1996;.....V prílohe - Suba96_5879\splendens_R253.jpg

Šuba, KE - (orig. Drapela / Kuik 1994 - R. senilis var. lilacinorosea); --- zmes senilis a xanthocarpa

sign.: (Výsev 1994) Zmes foriem s pochyb. identitou ! Min. dve formy, telo - kvet; Iná časť výsevu má fialovočervený kvet typu senilis, avšak krátke riedke otrnenie;
sem.x: 1998 (f1), 1998 (f2), 1998 (f2), 2013 (mix), 2013 (mix), 2013 (mix)
foto 1.: Šuba, 1998, 2013;.....V prílohe -

Rohrer, KE - (orig. ? - Rebutia senilis? violacinorosea); - lilacino-rosea
Šuba, KE - (orig. ChK 94p5110.00 - R. senilis var. lilacinorosea); --- zmes senilis a xanthocarpa

sign.: (Výsev 1995) Zmes foriem s pochyb. identitou ! Jedna forma červeno lososový kvet s belavou kv. rúrkou = R. salmonea Backeb.; Iná časť výsevu (foto 1.) má fialovočervený kvet typu senilis, avšak krátke riedke otrnenie;
foto 1.: Šuba, 7850/28A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\lilacino_94Chx.jpg

Šuba, KE - (orig. M. Fedoročko, BA 96 RK-2304 - R. senilis v. lilacinorosea);

sign.: Dve, telom identické, krátko bielo otrnené rastliny so svetlofialovým  kvetom typu Senilis (foto 1. 2.). Zač. kvitnutia Máj. Kvet fialový; kv. rúrka svetloružová so šupinami premenlivo zelenými, olivovozelenými až fialovohnedými;
foto 1.: Šuba, 7850/1A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\lilacino1_96FEDx.jpg
foto 2.: Šuba, 7850/14A-1998;.....V prílohe - Suba98_7850\lilacino2_96FEDx.jpg

Šuba, KE - (orig. C-HBR 2001 S-80/24E - Rebutia senilis v. lilacinorosea);

sign.: (Výsev 2002) 5 mes.- Telo svetlozelené, guľovité; Areoly belavé; Tŕne krátke, biele, odstávajúce; Podobný materiál bol šírený aj pod menom R. frankii alebo R. frankii v. albispina.
sem.x: 2008
foto 1.: Šuba, 2006-6;.....V prílohe - Suba06_D/Img_0010m_sen_lil.jpg
foto 2.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D/Img_0308_sen_lilacrosm.jpg

lilacinorosea
(pozri - lilacino-rosea) (pozri - lilacinorosea_s) (pozri - L 560)

Rebutia senilis var. lilacinorosea.....(hort. mut.)

adnot.: upravené meno bez spojovníka, široko používané v obchode ako náhrada mena " lilacino-rosea". Meno "lilacinorosea" sa používa tiež pre úplne odlišné rastliny - zaznamenané formy wessneriana alebo neurčitý zber L 560 (senilis?).

lilacina-rosea
(pozri - lilacino-rosea)

Rebutia senilis var. lilacina-rosea.....(hort. mut.)

adnot.: skomolené meno z katalógu rastlín a semien Mesa Garden 2000 "pale pink flowers";

linacia-rosea
(pozri - lilacino-rosea)

Rebutia senilis var. linacia-rosea.....(hort. mut. absurd.)

adnot.: skomolené meno z katalógu semien JO 2005;

lilacinarosea
(pozri - lilacino-rosea) (pozri - lilacinorosea_s)

Rebutia senilis var. lilacinarosea.....(hort. mut.)

adnot.: skomolené meno z katalógu rastlín Dv. Králové 2001 v duchu MG 2000. Aktuálne tiež v databáze Rebutialand (AGY, 2006).

lilacina
(pozri - lilacino-rosea)

Rebutia senilis var. lilacina.....(hort. mut. contr.)

adnot.: skrátené meno z katalógu semien Rowlandových (Row) 2000, plus skomolené v duchu MG.

violacinorosea
(pozri - lilacino-rosea) (pozri - lilacinorosea_s)

Rebutia senilis var. violacinorosea.....(hort. mut., ident.?)

adnot.: voľne upravené meno v zbierke p.Rohrera (orig. Rebutia senilis? violacinorosea);

 top of page