main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav ©uba 
 return to the main list
xanthocarpa lilacinorosea
(pozri - lilacinorosea_s) (pozri - xanthocarpa_s) (pozri - minuscula_s)
(pozri - xanthocarpa_violaciflora)
  • Rebutia xanthocarpa var. lilacinorosea Backeb. 1935* 1936
descr.: C. Backeberg, #, 1936
IPNI - xanthocarpa Backeb. var. lilacinorosea Backeb. -- Kaktus-ABC [Backeb. & Knuth] 416. 1936 [dt. 1935; issued 1936]
nom.: [ ] nevhodne dvojznačné meno vzhľadom na paralelné použitie podobného epiteta lilacino-rosea pre  formu R. senilis s kvetom červenkasto ružovofialovým. Z uvedeného vyplýva časté šírenie pod nesprávnym menom R. senilis v. lilacino-roea, R. senilis v. lilacinorosea alebo R. lilacinorosea, ale aj opačným smerom.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. xanthocarpa v. lilacinorosea nomen nudum = f. violaciflora"
Identita? - Údajne jedno z identifikačných mien (dat. O.Šída) pre nález L 560 od Antilla. Antilla je oddelená lokalita značne vzdialená od Quebrada del Toro.
sign.:
foto 1.: Mats Winberg, 2003 - www.succseed.com/photo.htm
(R. xanthocarpa v. lilacinorosea);.....V prílohe - Winberg3 @/ rebxantlil.jpg
Comment.: Zodpovedá rozsahu popisu typickej R. xanthocarpa var. violaciflora Backeb.
foto 2.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. xanthocarpa v. lilacinorosea) id=105074;.....V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb204.jpg
Comment.:
merc. Chrudim: ChK 88p5150 - ChK 95p5150.00, , 2009p5150.00 (R. xanthocarpa v. lilacinorosea);
merc. SuccSeed: SS 97-1079, SS 98-1202, SS 99-1289, SS 2001 S-1238, SS 2002 S-1350 (R. xanthocarpa v. lilacinorosea);

tax.:

adnot.: CCH 2004 - stotožnenie, R. xanthocarpa v. lilacinorosea a R. xanthocarpa v. magentaflora sú synonymá popísanej R. xanthocarpa v. violaciflora Backeb.;

syn.1.: Rebutia minuscula 'xanthocarpa v. lilacinorosea'......(Winberg)

pub.: M. Winberg, 2010; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena xanthocarpa v. lilaconorosea
adnot.:
foto 1.: Mats Winberg, SuccSeed, 2010 - www.succseed.com (in shop.textalk.se - article 2607)
foto 1.: M. Winberg, SuccSeed, 2016 - www.succseed.com (seeds-cacti > Rebutia > article 2607)
(R. minuscula 'xanthocarpa v. lilacinorosea') 2607;........V prilohe - Winberg @ 1145530-origpic-2ac2be.jpg
Comment.: Zodpovedá rozsahu popisu typickej R. xanthocarpa var. violaciflora Backeb..
merc. SuccSeed: SS 2010 S-2607 (R. minuscula 'xanthocarpa v. lilacinorosea');

colls. Lau: L 560;
colls. Hunkeler: HUN 571;


collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 94p5150.00 - R. xanthocarpa v. lilacinorosea; 21- J. Vysoudil); --- ?

sign.:
foto 1.: Šuba,.....V prílohe -

 top of page