return to the main list
marsoneri_s

gen. Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 5. Marsoneri (O. Šída, 1997, 2004)

Charakteristiky príbuzenského okruhu Marsoneri:

adnot.: Šída, RR - V rámci rodu Rebutia majú rastliny variačného okruhu R. marsoneri mimoriadne veľkú variabilitu, ktorá sa týka rozsahu farby a dĺžky otrnenia, veľkosti kvetov, tvaru okvetných lístkov, veľkosti a sfarbenia tela a odnožovania.
Tŕne najčastejšie žltasté, žlté s hnedými špičkami, celkovo však v rozsahu od červenkasto hnedej až po čisto bielu, dĺžka od 3 do 30mm a viac. Charakteristickým znakom okruhu je žltá farba cudzosprašných kvetov a karmínovo červená farba púčikov. (Poznámka: aj tu je zaznamenaná určitá nestálosť a premenlivosť). Dĺžka rúrky od menej ako 10mm až do 20mm, šírka kvetu od 20 do 45mm. Čnelka voľná ale tiež zrastená na spodných 2-4mm s rúrkou. Tvar okvetných lístkov od úzko kopijovitého až po široko lyžičkovitý. (Poznámka: V duchu predošlého je potrebné chápať dva platne publikované popisy - prvotný popis R. marsoneri a popis druhej z množstva nestálych odchýlok - R. m. var. sieperdaiana).
Donald, p.38 - Výskyt komplexu marsoneri je v Jujuy a vykazuje rovnako veľkú variabilitu ako komplex wessneriana. Charakteristické sú žiarivo žlté okv. lístky, karmínovo červené šupiny a púčiky a cudzosprašnosť.
Vyskytuje sa tiež stotožňovanie R. marsoneri s R. krainziana (CITES?, F. Noltee). Existujú formy R. marsoneri (var. brevispina) a iné krátkotrné formy s červenými tónmi na kvetnej rúrke, ktoré veľmi pripomínajú R. krainziana. Tam namiesto "krainziana" by bolo presnejšie hovoriť o krátkotrných kultúrnych formách R. wessneriana, ktoré majú s R. marsoneri spoločnú obrovskú variabilitu. V rámci tejto variability sa potom nachádzajú veľmi podobné formy. Príkladom je tzv. "červenokvetá marsoneri" wessneriana turbinata / cv.'Turbine'. Laicky vhodným rozlišovacím prvkom je obdobie kvitnutia, ktoré ako sa zdá, je dosť pevne zachované v génoch oboch skupín Wessneriana (vrátane krainziana) a Marsoneri. Pre formy R. marsoneri, podobne ako pre skupinu foriem R. minuscula var. violaciflora je typické veľmi včasné nasadzovanie púčikov (február) a hlavné kvitnutie (marec-máj). Skupina wessneriana má hlavné kvitnutie oneskorené približne o mesiac (apríl - júl) a prvé púčiky nasadzuje s oveľa krátším predstihom.


foto 1.: Šuba, 5147/26-1999-4;
(R. marsoneri formy);..... V prílohe - Suba99_5147 @/ marsoneri_fx3.jpg
foto 2.: Šuba, 5846/25-2000-3;
(R. marsoneri formy);..... V prílohe - Suba00_5846 @/ marsoneri_formy.jpg
foto 3.: Christophe Blanchy in AIAPS Photo database, 2003 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. marsoneri; Monaco - JEM 19464) id=101102;.....V prilohe - Blanchy @/
foto 4.: Willy Bovis in AIAPS Photo database, 2004 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(R. marsoneri) id=102619;.....V prilohe - Bovis @/
Comment.: Na snímkoch prezentovaná variabilita tvaru a sfarbenia kvetov a otrnenia.
foto 3.: in Uhlig, Katalog, 2009 - www.uhlig-kakteen.de (shop > 2x to the Shop > plants > Cacti > R > Rebutia >)
(R. marsoneri) 8166;.....V prilohe - Uhlig @/ 8166.jpg

Výskyt mena marsoneri:

nom.: [marsonéri], Rebutia Marsonera; O. Marsoner, Argentína

REB
 top of page