main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
sieperdaiana > sieperdana
(sieperdiana hort.)
(pozri - marsoneri_s) (pozri - senilis_s) (pozri - minuscula_s)
  • Rebutia marsoneri Werd. f. sieperdana (Buin.) Buin. et Don. 1963 ex
stat. comb.: O. Šída, 2008 (cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia_marsoneri)** -> katalógový list - kategorie Rebutia;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. marsoneri f. sieperdaiana)
adnot.: dva vnútrodruhové taxony R. marsoneri f. marsoneri a R. marsoneri f. sieperdana.
  • Rebutia marsoneri Werd. var. sieperdana (Buin.) Don. 1957 emend.
nom. emend.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/mar12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch;
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. marsoneri v. sieperdaiana)
adnot.: Tvar mena "sieperdana" (publikovaný údajne v roku 1954 alebo 1957)
  • Rebutia marsoneri Werd. var. sieperdaiana (Buin.) Donald 1957
stat.comb.: J. Donald, National Cactus & Succulent Journal (GB), 12: 11, 1957
IPNI (GCI) - marsoneri Werderm. var. sieperdaiana (Buining) Don
adnot.: Tvar mena "sieperdana" (publikovaný údajne v roku 1954 alebo 1957) J. Donald vo svojich textoch "Členenie rodu Rebutia (1976-1979)" z neznámych dôvodov neuviedol;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/mar12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR 97 - voči R. m. var. marsoneri - čisto biele otrnenie. Otrnenie snehovo biele, mäkké štetinovité s až 15mm dlhými tŕňmi. Okvetné lístky širšie, s malým zárezom až krátkou špičkou.
Atlas kaktusů 93/36, Veverka - kvet sýtožltý, zvonka žltoružový, široké okv. lístky. Voči subsectio Rebutia Don. - čnelka a nitky so stenami užšieho receptákula čiastočne zrastené. Pazuchy šupín niekedy s ľahkým ochmýrením. Kvet cudzosprašný. Semená trochu väčšie.
foto 1.: Gert Monska, in DKG OG Bautzen, 2008 - www.kakteen-bautzen.de/Alben/ (Kakteen O-R >> find item - al)
(R. marsoneri v. sieperiana);.....V prilohe - Bautzen_R @/ 49.jpg
foto 1.: Gert Monska, 2011 - www.kakteen-bautzen.de (Alben/subalbum_1 - find item in Kakteen Rebutia-Strombocactus)
(R. marsoneri v. sieperiana);..... V prílohe - Monska11_R @/ 14_slideshow.jpg
foto 1.: G. Monska, 2016 - www.kakteen-bautzen.de/galerie/ (Fotogalerie - Kakteen R-S -> find item in MagentaCloud)
(R. marsoneri v. sieperiana) detail;..... V prílohe - Monska16_R @/ Rebutia marsoneri v sieperiana.jpg
Comment.:
merc.: Lodé 99 S-1092 (R. marsoneri v. sieperdaiana; JL 1692);

tax. Šída 97:  Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 5. Marsoneri, species 10a.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 5. Marsoneri, species 1a.

cat.: (marsoneri)
adnot.: Pilbeam, 1997 - R. marsoneri v. sieperdana a R. senilis v. sieperdaiana - nadbytočné alebo pochybné mená. Meno R. senilis v. sieperdaiana priradené ku R. marsoneri v. sieperdaiana;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. marsoneri;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. marsoneri Werd. pre členenie R(AMS);

bas.: Rebutia sieperdaiana Buining 1941

descr.: A. F. H. Buining, Succulenta, 23: 15, 1941  / Succulenta, 23. 15; cf. Gray Herb. Card Cat., 1941 /
IPNI (GCI) - Succulenta (Netherlands) 23: 15. 1941
IPNI (GCI) - in Succulenta, xxiii. 15 (1941); cf. Gray Herb. Card Cat.
typ.: /coll.: H. Blossfeld & O. Marsoner, Argentína, prov. Jujuy/
nom.: R. Sieperda, Harlingen, NL (dat. L. Červinka)
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. sieperdaiana Buin. = marsoneri f. sieperdaiana".
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. marsoneri;
sign.: O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/mar12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1941 #)
foto 2.: Otakar Šída, Rod Rebutia, Květem, 1997, obr. príloha - F;
(R. sieperdaiana);
foto 3.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006).
merc. Dv. Králové: KK-DK 2002 S-61.45 (R. sieperdaiana);
merc. Koehres: GK 2008 S-3123 (R. sieperdiana);
syn.1.: Rebutia marsoneri Werd. var. sieperdaiana (Buin.) Donald 1954  illeg.? negleg.?
stat.comb.: J. Donald, Cactus 9: 40: 39, 1954;
IPNI (CGI) - R. marsoneri var. sieperdaiana (Buining) Donald -- Cactus (Paris) no. 40: 39. 1954
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. marsoneri Werd. v. sieperdaiana (Buin.) Donald = marsoneri f. sieperdaiana";

syn.1a.: Rebutia marsoneri Werd. f. sieperdaiana (Buin.) Buin. et Don. 1963

stat.comb.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 103, 1963
IPNI (GCI) - f. sieperdaiana (Buining) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 103. 1963
IPNI (GCI) - f. sieperdaiana (Buining) Buining & Don
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year) bas.loc.descr.: "R. marsoneri Werd. f. sieperdaina (1941) Succulenta 23 15" - loc.: Salta, Salta - nepresne, tax.: Rebutia Section IV Rebutia Subsection II Mediorebutiae;;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. marsoneri;
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (R. marsoneri fa. sieperdaiana);

syn.2.: Rebutia senilis Backeb. var. sieperdaiana (Buin.) Backeb. 1959

comb.: C. Backeberg, Die Cactaceae, 3: 1546, 1959   / Cactaceae (Backeberg) 3: 1959 /
IPNI (GCI) - senilis var. sieperdaiana (Buining) Backeb. -- Cactaceae (Backeberg) 3: 1546. 1959
sign.: Backeberg, KL 66, p.385  - Tŕne iba mierne, stredne dlhé; Areoly o čosi vzdialenejšie stojace ako u var. kesselringiana a preto špirály bradavíc nie sú také výrazné; Kvety (cudzosprašné ?) asi 45mm dĺžky a 35mm priemeru, hlboko žlté, zvonka ružovo žlté; Vnútorné okv. lístky pomerne široké, hore zaokrúhlené a tiež so zárezom alebo s malou špičkou.
adnot.: Donald, p.38 - tvar receptákula, čiastočne zrastená čnelka, tvar a veľkosť semien hovoria o bližšej príslušnosti ku R. marsoneri;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis v. sieperdaiana (Buin.) Backbg. = marsoneri f. sieperdaiana"
Buiningov popis tzv. "ďalšej žltokvetej Rebutie s. s. po  R. marsoneri", vyčlenil vlastne zo široko variabilného a aj v kultúre geneticky málo stáleho druhu  marsoneri  jednu odchýlku. Aj ďalšie pokusy jednoznačne popisovať takéto odchýlky skončili neúspešne. Zostávajú po nich pokusné mená, ktoré občas ďalej doplňujú obchodníci kvôli atraktivite ponuky;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) synonymum R. marsoneri;
foto 1.: Walter Haage, Kniha o kaktusoch, Obzor 1969 / Neumann Verlag 1966;
(R. senilis v. siperdaiana);.....V prílohe - Haage @/ Ha9.jpg
foto 2.: A. Vojtuň, Príležitostná pohľadnica BZ UPJŠ Košice, Grafobal Skalica
(R. senilis var. sieperdaiana);.....V prílohe - Vojtun @/ sieperdaiana_BZ.jpg
Comment.: ?? Ako riedko otrnená senilis kesselringiana, zelenožlté púčiky.
foto 3.: Lukoczki Zoltán, in Albaflora 7 (Hun.), 1997 - gwtai.szif.hu/kaktusz/af/af7.html
(R. senilis v. sieperdaiana);......V prílohe - Albaflora @/ senilis_v_sieperdiana.jpg
Comment.: ?? Ilustrácia ku článku Csuha László: "A rebuciák másodszori virágzásáról" (Rebucie rozkvitajú druhýkrát). Žltkasté otrnenie, kvet s červenými šupinami zodpovedá viac Donaldovým var. vatteri alebo var. spatula.
merc. Chrudim & other: ChK 87p5116, 88p5116 (R. senilis var. siperdaiana);   89p5116 - 96p5116.00 (R. senilis var. sieperdaiana);    KK-DK 2001 S-61.45 (R. senilis v. sieperdaiana);
merc. Uhlig & other: Hojas 99 R-377 (R. senilis v. sieperdainana);   U 2001 S (R. senilis v. sieperdaiana) muß wohl marsoneri heißen; Blüten tiefgelb;

syn.2a.: Rebutia senilis f. sieperdaiana......(Hillmann)

comb.stat.: R. Hillmann
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (R. senilis fa. sieperdaiana);

syn.3.: Rebutia senilis sieperdiana.....(hort. mut.)

pub.: hort. mut. "sieperdiana", bez statusu (var. alebo f.)
IPNI - tento záznam (var., f.) databáza (ku 9.2010) neobsahuje
foto 1.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=514)
(R. senilis sieperdiana) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: 
merc.:

syn.3a.: Rebutia minuscula subsp. senilis var. sieperdiana.....(hort. mut. / stat. sensu Backeberg >> Anderson)

pub.: # ?  (senilis - sensu Backeberg, minuscula - sensu Anderson)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - R. minuscula ssp. senilis, R. senilis v. sieperdaiana)
foto 1.: D. Vicente Bueno Ripoll, 2006 - www.aztekia.com/ACYS/VICENT6.htm (Galería del Socio IV-VI >> find item)
(R. minuscula ssp. senilis v. sieperdiana);.....V prilohe - Bueno @/ Rebutia_R_minuscula_senilis_sieperdiana_02.jpg
Comment.: ?? forma senilis otrnením a kvetom blízka popisu R. senilis var. iseliniana

colls. Blossfeld & Marsoner: (Buining typ); [Wessn. 94310D3 (marsoneri f. sieperdaiana)] katalóg;


collp.: Výsevy Chrudim a iné, poskytujú celú škálu variability R. marsoneri. Charakteristika popisu R. m. var. sieperdaiana sa vo výsevoch objavuje iba zriedkavo.

Šuba, KE [313] - (orig. ChK 87p5066 - R. marsoneri; 21 - J. Vysoudil, Trutnov); ---> aff. sieperdaiana

foto 1.: Šuba, 4249/13A-1997-5;.....V prílohe - Suba97_4249\Rebutias_5.jpg
Comment.: Vľavo spolu s A. maxima "Stichting" ChK 94p (vpravo hore), A. pseudodeminuta v. schneideriana ChK 94p (vľavo hore), A. muscula var. nivosa (stred dole) a A. mammilosa v. australis (vpravo)

Šuba, KE [313] - (orig. ChK 87p5066 - R. marsoneri; 26 - L. Vlasák, BA); ---> aff. sieperdaiana

adnot.: Jedna forma z výsevov R. marsoneri hodiaca sa na popis Rebutia sieperdaiana Buin.
foto 1.: Šuba, 5839/21-1993;.....V prílohe -
foto 2.: Šuba, 5279/17-2001;.....V prílohe - Suba01_5279/mars_sieperd_Ch.jpg
foto 3.: Šuba, 5571/19-2002;.....V prílohe - Suba02_5571/mars_sieperdaiana.jpg

Šuba, KE [A, B, C, D] - (orig. ChK 91p5116.0 - R. senilis var. sieperdaiana; 33 - M. Drahný); --- marsoneri ---> sieperdaiana

sign.: (Výsev 1992) Vo výseve najmenej 4 odlíšiteľné formy, ktoré zodpovedajú štandardnej variabilite R. marsoneri. Všetky rastliny 100% cudzosprašné. Spočiatku vzhľad ako typická marsoneri. Na vonkajších častiach kvetov viacmenej hnedo až červeno ukončené šupiny. Až staršie rastliny (10-15 rokov) postupne predlžujú jemné otrnenie = sieperdaiana. Trvale zachovávajú vlastnosť minimálneho odnožovania.
foto 1.: Šuba [A], 5312/27-1995;.....V prílohe - Suba95_5312\mars_91ChA.jpg
foto 2.: Šuba [A], 4645/7-1996-2-27;.....V prílohe - Suba96_4645\mars_91ChAb.jpg
foto 3.: Šuba [A], 5147/33-1999-3;.....V prílohe - Suba99_5147\marsoneri_91Ch.jpg
foto 4.: Šuba [B], 4645/12-1996-3-15;.....V prílohe - Suba96_4645\mars_91ChB.jpg
foto 5.: Šuba [C], 5879/12-1996-4-7;.....V prílohe - Suba96_5879\marsoneri_91Chb.jpg
foto 6.: Šuba [C], 5879/30-1996-4-7;.....V prílohe - Suba96_5879\marsoneri_91Chc.jpg
foto 7.: Šuba [D], 4645/13-1996-3-16;.....V prílohe - Suba96_4645\mars_ChD.jpg
Comment.: 1-7 snímky mladých rastlín (4-5 ročné)
foto 8.: Šuba[B], 2007-5;.....V prílohe - Suba07_D\P5050477m_sieperd.jpg
foto 9.: Šuba [B], 2009-5;.....V prílohe - Suba09_D/P5100002_xm_sieperd.jpg
Coment.: na snímku identická rastlina z foto 4. po 13-tich rokoch.

siperdaiana
(pozri - sieperdaiana) (pozri - senilis_s)

Rebutia senilis var. siperdaiana.....(hort. mut.)

adnot.: Fonetická mutácia mena Chrudim 87, 88 (vzor Haage, foto 1.)

sieperdainana
(pozri - sieperdaiana) (pozri - senilis_s)

Rebutia senilis var. sieperdainana.....(hort. mut.)

adnot.: Skomolenina v katalógu Hojas 99

sieperdaniana
(pozri - sieperdaiana) (pozri - senilis_s)

Rebutia senilis var. sieperdaniana.....(hort. mut.)

adnot.: Skomolenina v galérii Lakerveld 2009, NL (www.boomkwekerijlakerveld.eu). Na snímku je červenokvetá forma R. senilis

sieperdiana, sieperiana
(pozri - sieperdaiana) (pozri - marsoneri_s)

Rebutia sieperdiana.....(hort. mut.)
Rebutia marsoneri v sieperiana.....(hort. mut. extra.)

adnot.: Zmenené meno v katalógu Koehres 2008 a druhé zdemolované v galerii Bautzen 2008-2011

saiperdaiana
(pozri - sieperdaiana) (pozri - marsoneri_s)

Rebutia saiperdaiana Buin. = marsoneri f. saiperdaiana....(hort. mut. contr., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia marsoneri Werd. = saiperdaiana.....(hort. mut., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia marsoneri Werd. = marsoneri var. saiperdaiana.....(hort. mut., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia marsoneri Werd. = senilis var. saiperdaiana.....(hort. mut., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)
Rebutia marsoneri var. saiperdaiana Don. = marsoneri.....(hort. mut., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: Pozmenené meno s odlišným významom "Saiperdova" z neznámeho zdroja evidované v japonskej databáze mien Cactus Club Hokuriku 2004

siedertiana
(pozri - sieperdaiana)

Rebutia senilis var. siedertiana.....(hort. mut.??, ident.?)

adnot.: V katalógu Dráb JZ 2001 s veľkou pravdepodobnosťou skomolenina mena "sieperdiana"

 top of page