return to the main list
swobodae_s

Výskyt mena swobodae:

nom.: [svobodé], podľa mena; Heinz Swoboda (HS)
adnot.: všetky doleuvedené mená sa týkajú identity jedného popisu K. Augustina a niektorých jeho foriem.

SUL
 top of page