return to the main list
westii culpinensis
(pozri - westii_s) (pozri - westii) (pozri - fidaiana_s) (pozri - culpinensis_s)

Weingartia westii var. culpinensis.....(hort., dat. RM FND)

pub.: dat. R. Martin, FND (stav. 2007) - VS 312
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - W. westii, W. culpinensis)
nom.: [kulpinénsis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Culpina, Sud Cinti
adnot.: dat. - nálezy od Culpina (colls. VS, LF, ...) a Mal Paso (colls. VS, ...)
sign.:

foto.: (pozri - westii)
merc. Dv. Králové: KK-DK
merc. Fischer: LF 2007 S-50W (W. westii v. culpinensis LF 334, S of Culpina);
merc. Koehres: GK 2008 S- 9315 (W. westii v. culpinensis);

Weingartia westii f. culpinensis ....(hort., dat. LF list)

pub.: dat. L.Fischer, 2015, pozri colls. - LF 337;

Weingartia westii 'culpinensis'.....(hort., dat. Dv. Králové 2002)

adnot.: položka z katalogu Chrudim; Jeden názor na postavenie a hodnotu mena culpinensis
merc. Dv. Králové: KK-DK 2002 (W. westii 'culpinensis' -)
merc. Chrudim: ChK 2004p (W. westii 'culpinensis' - VS 312, JO 612)

Weingartia culpinensis.....(hort.)

pub.: dat. R. Martin, FND (stav. 2007) - LH 666
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: dat.nom. - nálezy (pozri = colls. VS 312, LH 666, SE-97, JO 612)
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Dv. Králové: KK-DK ( );
merc. C-Hobby Brno: C-HBR 2002 (W. culjaensis);
merc. J. Odehnal: JO 2005 ( );
merc. Fischer: LF 2010 S-12W, LF 2011 S-13W (W. culpinensis LH 666, Culpina);  LF 2010 S-13W, 2011 S-12W (W. culpinensis LF 334, S of Culpina, 3200m);  LF 2011 S-14W (W. culpinensis ZJ249 E San Pedro);

Weingartia westii Culpina.....(hort.)

pub.: Katalog semien Koehres 2008;
merc. Koehres: GK 2008 S-1834 (W. westii Culpina);

tax.: gen. Weingartia Werd., subg. Weingartia,

adnot.: Backeberg, 1966 (westii) - forma W. fidaiana;
Dvořák, 1990 (westii) - Blízky príbuzenský vzťah medzi najjužnejšou W. neumanniana a severnými W. fidaiana a W. westii;
Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú W. westii Hutch. (?) ako návrh alternatívneho mena pre W. vilcayensis Card. a W. lecoriensis Card.;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum W. westii;
Hentzschel & Augustin, 2008 - V systéme Weingartia meno "culpinensis" neuvedené. Predpokladane zahrnuté v samostatne postavenej W. westii bez variet;


colls. Horáček: LH 666 (culpinensis, =VS 312);
colls. Šorma: VS 312, VS # (westii v. culpinensis - westii 'culpinensis' - westii), VS 506;
colls. Odehnal: JO 612 (westii - westii 'culpinensis');
colls. Janeba: ZJ 249 (culpinensis);
colls. Šeda: SE 97 (culpinensis);
colls. Fischer: LF 334 (westii - culpinensis -  westii); LF 337 (westii - f. culpinensis), LF 1346, LF 1353, LF 1704;
colls. Sochůrek: MS 532, MS 1621, MS 1628, MS 2219;

Niektoré takto pomenované (identifikované) poľné čísla je možné nájsť aj pod menom "W. westii".


collp.:

culjaensis
(pozri - westi_culpinensis)

Weingartia culjaensis.....(mut. absurd.)

adnot.: deformované meno z katalógu Cactus Hobby Brno (C-HBR 2002)

 top of page