return to the main list
culpinensis_s

Výskyt mena culpinensis:

nom.: [kulpinensis], podľa miesta, oblasti pôvodu; Culpina, Sud Cinti
adnot.: v subgen. Sulcorebutia existuje doposiaľ nepopísaná Knížeho identita, viď. podobné prípady S. camargoensis a S. tarvitaensis..

SUL
  • Sulcorebutia culpinensis n. n......(Kníže, pozri - KK 2117)
WEI
  • Weingartia culpinensis.....(pozri - westii_culpinensis, pozri - LH 666, SE-97, LF 334, ZJ 249,)
  • Weingartia westii culpinensis ....(pozri - VS 506; LF 1346, LF 1353; MS 532, MS 1621, MS 1628;)
  • Weingartia westii 'culpinensis'.....(pozri - westii_culpinensis, VS 312, VS - sp. Mal Paso, LH 666, SE-97, JO 612, LF 334,)
  • Weingartia westii f. culpinensis ....(pozri - LF 337, LF 1704; MS 2219;)
  • Weingartia westii var. culpinensis.....(pozri - westii_culpinensis, pozri - LH 666, VS 312,)
 top of page