return to the main list
santiaginiensis_s

Výskyt mena santiaginiensis:

nom.: [], podľa názvu lokality Cuesta de Santiago / Cuesta Santiago v dep. Cochabamba, asi 60km južne od Cochabamba. Existuje v používaní niekoľko tvarov mena, ktoré sa ho snažili rôzne vylepšiť (santiagoensis, santiaguensis, santiagensis, santiaginensis, ...).
adnot.: mená identít vzájomne tesne príbuzensky spojených s W (S.). purpurea, resp. R. mentosa v širšom rámci rodu Rebutia sensu Hunt. 

SUL
 top of page