return to the main list
callichroma_s

Výskyt mena callichroma:

nom.: [kal-lichróma], lat. calli-, callo- - krásno-; chroma - farba; callichroma - krásnofarebná; Existuje skoršie meno "pulchra" s podobným opisným významom.
adnot.: J. de Vries 2013 - revízia identít "R. pulchra" sensu Cárdenas na základe znovuobjavenia orig. náleziska R. pulchra (VZ 642) spôsobila, že pre doteraz nesprávne identifikované "R.(S.) pulchra" bolo vytvorené nové druhové meno S. callichroma so známym typom HS 78 spolu s S. calichroma v. longispina. S. pulchra v. albiareolata bola vyčlenená a povýšená na druh S. albiareolata;

SUL
 top of page