return to the main list
frankiana_s

Výskyt mena frankiana:

nom.: [franki-ána], podľa mena, - Frankova; Ing. Gerhart Frank
adnot.: Veľká premenlivosť v otrnení. Po CZ prieskume na lokalitách popisy troch nových foriem.

SUL
 top of page