Na hlavnú stránku Rebutia - RCR


 

Rebutia RCR - použité a citované zdroje:

Podpora vyhľadávania zdrojov informácií:
kód pre citáciu autor, zdroj, adresy charakteristika
cactus-mall.com Tony Mace,
The Cactus and Succulent Plant Mall
[http://www.cactus-mall.com]
Najväčší multijazyčný vyhľadávací portál kaktusárskych stránok a informačných zdrojov s celosvetovou pôsobnosťou.
cactus.cz Petr Koupelka,
Bohemia Cactus

[http://www.cactus.cz]
Významný český (jazyk cs./angl.) vyhľadávací portál kaktusárskych stránok a informačných zdrojov.
Kaktusy a sukulenty, knihy, časopisy, odkazy a ďalšie.

Taxonómia a katalógové popisy taxonov:
kód pre citáciu autor, zdroj, adresy charakteristika
O. Šída, RR 97
1997

Otakar Šída, Rod Rebutia, Monografia, 1.vydanie, Moravské vydavatelství Květen Brno, 1997 Tlačená publikácia. Obsahuje návrh členenia rodu s radom nových kombinácií. Množstvo porovnávacích údajov o nálezoch a zberoch z lokalít.
O. Šída
2004->
Otakar Šída, Rod Rebutia - druhy
[http://rebutia.iglu.cz/]
Web publikácia vysokej informačnej hodnoty. Obsahuje preklady relevantných popisov (inventarizácia relevantných popisov).
Otakar Šída, Rod Rebutia - členenie
[http://rebutia.iglu.cz/!!!/sekce.htm]
Orig. navrhnuté členenie rodu na sekcie (sensu O. Šída) = pokračujúce spracovanie členenia z roku 1997. Priložené sú aj vhodné snímky. Údaje priebežne dopĺňané.
Wiki
2005->>

Otakar Šída, kategorie: Rebutia
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Rebutia]
Wikipedia CZ - česká verzia "Rebutia". Otvorená encyklopédia katalog vybraných popísaných druhov subgen Rebutia. Komplexné taxonomické pohľady a súvislosti podporujúce ďalšie štúdium. Priebežne dopĺňané druhy.
Wiki
2013->>
Rebutia
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Rebutia]
     
Atlas
1986->>
Atlas kaktusů, Vydáva Spolek pěstitelů kaktusů Chrudim v edícii "Chrudimský kaktusář", Nakladatelství Pavel Pavlíček. Publikácia vysokej tlačovej a obsahovej kvality. Kaktusová encyklopedia priebežne vydávaná po ročníkových sadách od roku 1986. Popísané druhy na samostatných listoch so sprievodným textom a vybranou fotografie.
Atlas kaktusů
[http://www.cact.cz/galerie_test/galerie.htm]
Web Atlas kaktusů, ročníky1986 až 2005.
Testovacia prevádzka web formy vydaných listov Atlasu kaktusů do roku 2005. Možnosť pripojenia diskusného príspevku ku jednotlivým listom druhov. Postupne dopĺňané o nové katalogové listy.
Don.
Donald 1975-79
John D. Donald, Členenie rodu Rebutia, Brighton Polytechnik, 1976 - preklad Zpravodaj ZO ČZS Chrudim, 1989 Preklad vznikol z troch originálov: Donald J., The Rebutias, Ashingtonia, 2, 1975; The Clasification of the Rebutias, Ashigtonia, 2, 1976, 1977, Ashigtonia, 3, 1979; Systematics of the Rebutia, Ashigtonia, 3, 1979.
Backeb., KL 66 Curt Backeberg, Das Kakteenlexikon, Jena, 1966 Okrem charakteristického členenia obsahuje popisy niektorých "stratených" druhov a foriem.
Pilbeam
1997
John Pilbeam, The Cactus File Handbook 2: Rebutia, Cirio Publishing Services Ltd., England, 1997 Údajovo a fotograficky rozsiahla publikácia, monografia z roku 1997. Publikácia ponúkaná aj v roku 2005.
Cirio 99 - Publications for Growers of Succulent Plants ("Briza Publications") The Cactus File [http://www.cirioweb.com/tcf/rebutia.htm] Prvé propagačné stránky nakladateľa Cirio s ukážkami katalógových listov niekoľkých druhov (heliosa, mamillosa, supthutiana).
Au Cactus Francophone
2006->>
Cacti (Rebutia) - Encyklopédia Rebutia
[http://www.cactuspro.com/encyclo/Rebutia]
Francúzska encyklopédia "Cacti" - časť genus Rebutia (nové, neúplné - začiatok 2006, sectio Rebutia).

Katalógy a propagačné zdroje s foto:
kód pre citáciu autor, zdroj, adresy charakteristika
ChK 86...
->>
Pavel a Lída Pavlíčkovi, Chrudimský kaktusář (CZ)
[http://www.cact.cz]
Katalógy trvale rosziahle s množstvom zaujímavých údajov. V RCR sú použité údaje z katalógov ChK už od roku 1986.
Winberg,
SS 97...
->>2009
2009->>
Mats E. Winberg, SuccSeed (SVE)
[http://www.succseed.com]
Katalógy vysokej spoľahlivosti identity s fotogalériou kvalitných údajov a digit. snímkov M. Winberga a iné seriály. V RCR použité údaje z katalógov od roku 1997.
Od 1. 2009 pôvodné adresy presmerované na nový portál providera "Textalk" s hlavnou orientáciou na prístup cez katalog. Pôvodné adresy snímkov z fotogalérie ponechané. Nové snímky adresovateľné iba cez katalog.
Knize
2005->>
Karel Kníže, Cactus Karel Knize (PERU)
[http://www.cactusknize.com]
Stránka so zoznamom poľných čísel KK a katalógom - aktualizovaný stav identít a lokalít 2005
AWK
2004->>
Andreas Wessner, Andreas Wessner Kakteen (DE)
[http://www.wessner-kakteen.de]
Katalógy a fotogalérie kaktusov a sukulentov. Veľká fotogaléria hybridov Echinopsis. Rod Rebutia je uvedený v náznaku členenia podľa Backeberga (Aylostera, Mediolobivia), pričom Rebutia slúži zároveň ako zberný v duchu I.O.S. (okrem Sulcorebutia, Weingartia,...). RCR používa odkazy na fotosnímky (niektoré ročne obmieňané v rámci úvodného zoznamu).
MG
->>
Steven a Linda Brack, Mesa Garden (USA)
[http://www.mesagarden.com]
in [http://www.cactus-mall.com]
Katalógy a iné údaje. V RCR sú použité údaje z katalógov MG od roku 1986
Koehres
->>2008
2009->>
Gerhard Köhres, Köhres Kakteen, Erzhausen (DE)
[http://www.koehres-kaktus.de/]
Katalógy a iné údaje.
Uhlig
->>2008
Karlheinz Uhlig Kakteen, Kernen (DE)
[http://www.uhlig-kakteen.com]
Katalógy semien a rastlín sukulentov a iných rastlín. V RCR sú použité údaje z katalógov od roku 1986
M.Anderson
2000->>?
Miles Anderson (USA) Katalógy a fotografie kaktusov a sukulentov.

Fotogalérie a zbierky:
kód pre citáciu autor, zdroj, adresy charakteristika
Barmon
->>2004
Aymeric de Barmon - Zbierka v La Psy (FRA)
[http://lapsyserre.free.fr/Mai04/psymai04d.html]
Kaktusová fotogaléria francúzskeho pestovateľa - návšteva A.B.Laua
Cinerea
->>2008
Hideki Shirakawa - Fotogallery (JPN)
[http://cinerea.nomaki.jp/mz/i_rebutia.html]
Stránka Dr. Hideki Shirakawu, japonského kaktusára, o.i. nos. Nobelovej ceny za chémiu
Hatletveit
2005->>
Gunnar Hatletveit, Rebutia (NOR)
[http://public.fotki.com/GunnarHatletveit/rebutia/]
Fotogaléria špecializovaná na Rebutia K.Sch., subgen Rebutia s kvalitnými snímkami rastlín - prevážny identifikovaný pôvod firma SuccSeed, v menšej miere Uhlig.
Jan's Cact Page
2005->>2009

2009->>2010

2010->>
Jan Vaněček, Rebutia (CZE)
[http://kaktus.beacon.cz/index.htm]
Fotogaléria špecializovaná na Rebutia K.Sch., subgen Rebutia s kvalitnými snímkami rastlín. Vyhľadávanie snímkov zo zoznamu alebo listovanie stránok fotogalérie.

Na novej adrese od roku 2009 priebežne doplnené.

Na novej adrese od roku 2010 "Velká fotogalerie rodu Rebutia".
Jan Vaněček, Rebutia (CZE)
[http://www.kaktusy.tk/]
 Jan Vaněček, Rebutia (CZE)
[http://www.rebutia.cz/rebutia_index.htm]
López-Novoa
2006->>2016
J. M. López-Novoa, El Género Rebutia (ESP) - [http://www.cactuscenterclub/Especiesygeneros/Rebutia/]
Výber R. pygmaea na stránkach Cactus Center Club (2007 dočasne priamo pod "www.cronicascactuseras.com")
Snímky z rokov 2004-2006 a informácie o vybraných zaujímavých druhoch a formách z príbuzenstva R. pygmaea, hlavne pestovateľské snímky nálezov M. Winberga (MN) a aj niektorých iných (FR, WR a RH).
Ortega Cactus
->>2008
Ortega Cactus (ESP)
[http://www.ortegacactus.es/]
Rebutia / Sulcorebutia & Weingartia
[http://www.ortegacactus.es/galleries/Cactaceae.P-R/index.html]
[http://www.ortegacactus.es/galleries/Cactaceae.S-Z/index.html]
Kaktusová fotogaléria rozčlenená na abecedné skupiny. Rebutia s.l. sa náchádza v častiach P-R a S-Z
Bio-Forum
2007->>2009
Marek Snowarski, Bio Forum (PL)
[http://www.bio-forum.pl/kaktusy/]
Zoznam pestovaných katalog. druhov a ich foto
[http://www.bio-forum.pl/kaktusy/skorowidz.htm]
Kvalitná fotodokumentácia zbierky kaktusov s pohľadu Rebutia rozčlenené sensu Backeberg zvlášť Aylostera, Mediolobivia, Rebutia, Sulcorebutia a Weingartia. Druhy Rebutia s.l. v chápaní Hunta sú zobraziteľné spoločne. Podľa uvádzaných menných údajov ku snímkom je hlavný pôvod rastlín (semien) v CZ.

Na novej adrese doplnený katalog zbierky s kvalitnými fotografiami.
Atlas-Roslin
2009->>
Marek Snowarski, Atlas Roslin (PL)
Zoznam pestovaných katalog. druhov a ich foto
[http://kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm]
C_Tesin
->>
Kaktusy Těšínska - Fotogalerie spolku (CZ)
[http://kaktusytesinska.czechian.net/foto_zakl.htm]
Fotogalerie 1, Fotogalerie 2, Fotogalerie 3, Fotogalerie 4, Fotogalerie 5, Fotogalerie 6,
Fotogalerie 7 (Sulcorebutia, Rebutia), Fotogalerie 8
Rastislav
2007->>
cactus.rastislav.net (SK)
[http://cactus.rastislav.net] kaktus portál presunutý pod Cactusforum 
[http://www.cactusforum.eu]
Galéria špeciál - Gallery search
[http://cactus.rastislav.net/gallery/search.php]
Portál slovenských kaktusárov s fotodatabázou. Vo funkcii "search.php" vyhľadanie všetkých druhov rodu alebo konkrétneho druhu po vložení reťazca alebo postupnosti reťazcov aj neúplných, napr.: rebutia alb (default - AND) >> R. albiareolata, R. albiflora a R. albilongiseta.
Rozsah ku 6.2008: Rebutia (str.1-19) a Sulcorebutia (str.20-25) spolu 298 foto. Weingartia (15 foto).
Milan Štrauch,
Galéria špeciál - Kaktusy na Spiši (SK)
[http://cactus.rastislav.net/gallery/ /
/thumbnails.php?album=2
]
Prvá fotogaléria slovenského kaktusára Milana Štraucha, Sp.Nová Ves.
Rozsah: 91 str., 1098 foto. - Rebutia (p.53-71), Sulcorebutia (p.72-78), Weingartia (p.89-90). Snímky z tejto zbierky sú zobrazované aj pri horeuvedenej funkcii vyhľadávania.
Strauch
2009->>
Milan Štrauch,
Fotogaléria - K.K. Spišská n. Ves (SK)
[http://www.kaktusy.infosk.sk/fotogaleria/
/kaktusy/strauch/
]
Fotodatabáza Milana Štraucha na klubových stránkach K.K. Sp. Nová Ves.
   
Rebutialand
Agocs
2006->>2008
Rebutialand
Agocs
2009- ...

2010->>
Agócs Győgy (AGY), Rebutialand (HU)
[http://agy.kaktus.hu]
Otvorená fotodatabáza o.i. špecializovaná aj na rod Rebutia, ktorá obsahuje väčšie množstvo unikátnych rastlín, inde nezastihnuteľných. Mená prevážne v zmysle J. Pilbeama zaraďované absolútne abecedne. Zatiaľ jediný zdroj AGY.
Vyhľadávanie snímkov zadaním relevantného reťazca. V roku 2008 fotodatabáza Rebutialand z neznámych dôvodov znefunkčnená.

Na novej adrese po oživení stránky v roku 2009 je bývalá bohatá fotodabáza takmer prázdna. Rody Rebutia a Sulcorebutia prázdne. Funkčné iba katalogy. 

Novonaplnená (obnovená) fotogaléria Rebutia. Obnovenie prevádzky v časti Rebutia až v roku 2010 na novej adrese s čiastočne pozmeneným obsahom snímkov.
[http://www.pytalhost.eu]

Galéria Rebutia
[http://www.rebutialand.pytalhost.eu]
Cactuslove
->>
Cacti (Rebutia) (RUS)
[http://www.cactuslove.ru]
Fotogaleria 
[http://www.cactuslove.ru/foto.php]
Ruská encyklopédia "Cacti" s fotogalériou Rebutia. Kvalitný text a typ. snímky popísaných druhov v členení podľa Backeberga 1942/43.

Otvorené fotodatabázy a encyklopédie:
kód pre citáciu autor, zdroj, adresy charakteristika
Thater
2005->>
Guido Thater, Cactaceae (DE)
[http://www.cactaceae.net/]
Otvorená fotodatabáza Cactaceae. Snímky sú po splnení formalít vystavené s pôvodnými menami a komentármi tak, ako boli zaslané. Foto-zbierka je síce obrovská avšak v hlave menej skúseného pozorovateľa môže spôsobiť info-zmätok. Výsledkom je iba obraz o "rozmanitosti" šírenia a pestovania.
Vyhľadávanie snímkov zadaním relevantného reťazca.
Vkladanie snímkov v rozsahu (opt.max. 500kB, 1800x1350px) prevádzané na prezentačnú veľkosť cca.100kB, 533x400px) a na mini veľkosť pre rýchly prehľad.
Wikimedia
2008->>
Wikimedia - Rebutia
[commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rebutia]
Jeden pokus o otvorenú fotodatabázu Rebutia
WP
2005->>
Cacti (ESP) Otvorená encyklopédia Wikipedia - španielska verzia "Cacti". Otvorená encyklopédia rodov
WP 2005->>
orig. Buxbaum
Cacti (ITA) Otvorená encyklopédia Wikipedia - talianska verzia "Cacti". Encyklo. rodov v členení podľa Buxbauma 1967 sensu Buining & Donald (prof. Franz Buxbaum, 1900-1979)
 WP 2005->>
orig. Backeberg
Cacti (NL) Otvorená encyklopédia Wikipedia - holandská verzia "Cacti". Encyklopédia rodov v členení podľa Backeberga 1942-43
WP 2005->>
orig.
Cacti (SVE) Otvorená encyklopédia Wikipedia - švédska verzia "Cacti". Encyklopédia rodov.
WP 2006->>
orig. Wittstock
Genus Rebutia K. Sch. (DE) Otvorená encyklopédia Wikipedia - nemecká verzia "Rebutia". Encyklopédia rodu a druhov v širšom chápaní (pozri tiež E. F. Anderson (EN), rovnako ako anglická verzia.
WP 2005->>
orig.
Cacti (Rebutia) (F) Otvorená encyklopédia Wikipedia - francúzska verzia "Cacti". Encyklopédia rodov "Écozone néotropicale" - časť "R" (= Rebutia)
WP PTMK 2006->> Kaktusowate (Cactaceae) (PL) Otvorená encyklopédia Wikipedia - poľská verzia "Cactaceae". Encyklopédia rodov.
WP 2005->> orig. E.Anderson Cacti by E. F. Anderson (EN) Otvorená encyklopédia Wikipedia - anglická verzia "Cacti". Encyklopédia rodov podľa členenia - E. F. Anderson 2001 (Edward Frederik Anderson, *1932, USA)

Podpora vyhľadávania mien, skratiek a kódov:
kód pre citáciu autor, zdroj, adresy charakteristika
R. Martin
RM FND
RM FCD
Ralph Robert Martin (UK) Field collector and field number data (FC&FND) so službami vyhľadávania poľných dát::
Field number data service (FND) s funkciou Field Number Query,
Field collector data service (FCD) s funkciou Field Collector Query,
Field collector's acronyms data service (FCAD) s funkciou Field Collector's Query,
Field number finder service (FNF) s funkciou Field Number Finder,
Field number locality service (FNL) s funkciou Field Number Locality Query.
Rozsiahla databáza poľných čísiel a akronymov zberateľov kaktusov. Plusom je veľký rozsah databázy, za čo je niektorými pestovateľmi vysoko oceňovaná. Problémy:
1. Nemožnosť vyhľadávať podľa ľubovoľného reťazca, čo účinne zabráni vyhľadaniu poľných čísel ak má uložené meno aj najmenšiu chybu, mutáciu alebo prilepený otáznik. Vyhľadáva sa výhradne podľa jediného reťazca (druh) po bezchybnom uvedení požadovaného prvého reťazca (rod). Napr. pre vyhľadanie iba časti akronymov pre "haagei" je potrebné zopakovať akciu s Rebutia, Mediolobivia, Lobivia a tiež Digitorebutia ..., bez šance systematicky pokračovať a dohľadať zbytok. Listing je obmedzený na max. 500 položiek.
2. V tejto databáze sa bez uvedenia autora korekcie údaja FN a jej dátumu dodatočne upravujú údaje niektorých zberateľov. Nekonzistencia spočíva v tom, že niektoré údaje zodpovedajú prvotným identifikáciám pred popisom, niektoré sú priebežne prepisované aktuálnym stavom identifikácie a niektoré sú preberané so zjavnými chybami alebo chýbajúcimi údajmi ktoré sú inde už dávno publikované.
3. Pri vstupe dát FN sa ani neoveruje duplicita záznamu a ani sa nevytvára história záznamu FN. Celkovo v FND chýba možnosť krížového vyhľadávania a overovania, čo uvádza aj samotný autor v komentári.

Kluby a rôzne:
kód pre citáciu autor, zdroj, adresy charakteristika
CD Atlas
1986-1997
CD Atlas kaktusů, 1997 - Atlas kaktusů, ročníky1986 až 1997
uvedená na adrese: [http://hlava22.fstv.cvut.cz/~kupka/ ] /image/rebutia.htm]
Podstránka s rebúciami
[/~kupka/image/rebutia/rebutia.htm]
Propagačná fotogaléria JPEG obrázkov so zníženou kvalitou (skenované Atlas kaktusů, ročníky1986 až 1997).
Poznámka: Nejasná je otázka legálnosti tohoto šírenia snímkov AK.
Celakovice
-->2007
2008-->
Klub kaktusářů Čelákovice -
www.khc.cz/cacti/ zrušené 2007 !
Klub kaktusářů Čelákovice - od 1.5.2008
a nová databáza Kaktusy-Jména
Ukončený hosting na stránkach KH Čelákovice
Nové stránky spolku od r. 2008 na portáli nového sponzora Zahradnictví U Rybníka.
Veľmi cennou rozširujúcou súčasťou je vyhľadávacia databáza mien, poľných čísel a fotografií.
Bunkenburg
->>2006
A. Bunkenburg -
[http://www.xn--inspiraci-e7a.com/]
Cacti (GB)
[http://www.xn--inspiraci-e7a.com/ /cacti/cacti.html]
Alex Bunkenburg (GB)
[http://www.dcs.gla.ac.uk/~bunkenba/cacti.html]
Argentina 2001, Bolivia 2003, Genera a CITES - poznámky a fotografie


Nové stránky s fotogalériou
Bihrmann Bihrmann - Travel - Argentina - fotografie a systematika historickéo členenia Caudiciformis - Basionyms, Homonyms & Synonyms