return to the main list
Backeberg_s

Curt Backeberg, Germany, (*1894 +1966), botanik, zberateľ, cestovateľ, významný znalec kaktusov [dat. J.Pěnčík 1984]; Autor viacerých publikácií o kaktusoch, hlavne prehľadového a systematického charakteru; autor známej systematiky, autor mnohých popisov a originálnych mien rodov, druhov, variet a foriem; V rokoch 1928-1938 zberateľské cesty do Mexika, strednej a južnej Ameriky [dat. P. Handrack]; Poznal už 230 rodov a približne 3600 druhov, niektoré však bez opisu [dat. Grünert].

adnot.: Akronym BB [dat.Gamesby]; v publikáciách Backeb., Back., BCKBG.
Aktuálne od roku 1999 používa akronym BB Brian Bates (UK) a podľa viacerých databáz akronym BB používa (používal?) aj zberateľ z USA Bill Beaston (špec. Pediocactus).
pub.: Autor, najznámejších publiácií o.i.:
Backeberg, C.: Die Cactaceae, 6 Bd, Jena, 1958-1962,
Backeberg, C.: Das Kakteenlexikon, Jena, 1966,
Backeberg, C.: Wunderwelt Kakteen, Jena, 1968.

Materiál pôvod Backeberg
Ďalšie mená Backeberg
  • Rebutia spinosissima Backeberg (BB 1969)
  • Rebutia spinosissima var. brunispina n. n.
  • Rebutia glaucescens Backbg. n. n. = ? - (dat. Fearn & Pearcy 1981 / dat. Cactus Club Hokuriku 2004) > nom.: glaucescens - modrosivo zelenajúcaô Najbližšie v Cactaceae je použité toto druhové meno u Lobivia glaucescens Ritter 1981 a Neochilenia glaucescens (Ritt.) Backeb. 1963 s kombináciami
Popisy Backeberg

 top of page