main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia DE - Sulcorebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
albaoides
(albaoides subfusca)

(pozri - canigueralii_s) (pozri - vasqueziana_s) (pozri - vasqueziana ?)
  • Rebutia (W.) albaoides (Brandt 1983)
  • Rebutia (S.) albaoides (Pilbeam 1985)
  • Rebutia (W.) albaoides ssp. subfusca (Brandt 1983)
  • Rebutia (S.) albaoides v. subfusca (#?)
adnot.: (hort.)
merc.:

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: F. A. Lohmueller, 2005 - v botanickom systéme sú S. albaoides, W. albaoides a W. albaoides v.(ssp.) subfusca synonymami uznaného druhu Rebutia canigueralii Cárd. (spec. 7) v rámci rodu Rebutia K. Sch.;
Hunt, Taylor, Charles, 2006 - v systéme Rebutia zaradenie neznáme. Predpokladane zahrnuté v R. canigueralii (f.) alebo R. vasqueziana;


  • Sulcorebutia albaoides (Brandt) Pilbeam 1985
comb.: J. Pilbeam / Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 36, contrary to Art. 34. 1 (a) ICBN (1983): 1985 /
IPNI (IK) - Sulcorebutia & Weingartia, Collector's Guide: 36 (1985), contrary to Art. 34.1(a) ICBN (1983):.

tax.: gen. Sulcorebutia Backeb.,

adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;
Fritz, Gertel, deVries, 2006 / Hentzschel, Augustin, 2008 (Weingartia & Sulcorebutia) - v systéme Sulcorebutia neuvedené. Predpokladane zahrnuté v S. vasqueziana;?

bas.: Weingartia albaoides Brandt 1983

descr.: F. H. Brandt, # / Letzeb. Cacteefren, cf. Repert. Pl. Succ. (I. O. S.), 4 (8): 2-8; 34: 8 (1985), 1983 /
IPNI (IK) - F.Brandt -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 34: 8 (1985). 1983
IPNI (IK) - F.Brandt -- in Letzeb. Cacteefren, 4(8): 2-8 (1983);.
typ.: #
adnot.: tax. Weingartia - Rod a Ken Preston-Mafham, 1997 v Cacti: The Illustrated Dictionary uvádzajú v zozname alternatívnych mien "W. albaoides Brandt = status doubtful";
Jeden z podivuhodných a záhadných popisov o ktorom niet v publikáciách (okrem popisu) a ani v katalógoch žiadna zmienka alebo fotografia.
nom.: [alba-o-ides], lat. alba - jas, svetlo, úsvit; W. alba; albovitá (?), podobná druhu Weingartia alba;
sign.: nezaznamenané
foto 1.: (orig. pub. descr. 1983 #)
merc.:

syn.1.: Weingartia albaoides subsp. subfusca Brandt 1983

descr.: / F. H. Brandt, Letzeb. Cacteefren, cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 4 (11): 1-7; 34: 8 (1985), 1983 /
IPNI (IK) - F.Brandt -- cf. Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 34: 8 (1985). 1983
IPNI (IK) - F.Brandt -- in Letzeb. Cacteefren, 4(11): 1-7 (1983);.
typ.: #
adnot.: dat. - www.tosca.si/zvone/ (Zvone Rovšek, 2006);
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum Sulcorebutia canigueralii;
nom.: [subfuska], lat.subfuscus - nahnedlý, hnedastý; odlišnosť voči druhu W. albaoides;
sign.: nezaznamenané
foto 1.: (orig. pub. descr. 1983 #)
merc.:

syn.2.: Sulcorebutia albaoides var. subfusca (Brandt) #

comb.: # (Pilbeam, 1985 ?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje (pozri - W. albaoides ssp. subfusca)
adnot.: Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Syn., 2006) - synonymum S. canigueralii;

colls. ?: (Brandt typ);


collp.:

 top of page