return to the main list
Hualinchay

1. Hualinchay, Argentína, prov. Tucumán, dep. Trancas
Camping Hualinchay (Camping Ashpamayu Hualinchay) -26,302682; -65,614638, 1640m, sa nachádza v údolí Rio Tacanas 18 km západne od San Pedro de Colalao po ceste Trancas - RP311 - RP352 - Hualinchay. Iný prístup je z Choromoro po trase RP312 - RP311 - RP352. Ide o lokalitu historicko-kultúrnu, významnú pre národnú diaguitu zo severu Chile a severozápadu Argentíny, o lokalitu prírodnú a horskú turistickú pri východnom okraji Parque Provincial Cumbres Calchaquies, o lokalitu v oblasti na rozhraní vlhkejšej subtropickej klímy (Hualinchay Nord) a o trochu suchšej (Hualinchay South), obe 700-900 mm/rok. Rozdiel oblastí je o.i. daný hlavne prevažujúcim sklonom a orientáciou vysokohorských svahov.

Z okolia Hualinchay pochádzajú nálezy: R. minuscula (RH 1186, RH 1187, RH 1190, RH 1191, RH 1192, RH 1193, RH 1195, RH 1196,) z výšok 1600 - 2350m;
S menom tejto lokality sú šírené (katalog fi. SuccSeed) hlavne dva: RH 1186 (minuscula f.) a RH 1190 (minuscula? senilis f.?). Z iných zdrojov často aj bez uvedenia zberového čísla (pozri dolu).

 
spec. Hualinchay
(pozri - minuscula_s) (pozri - senilis_s) (pozri - Hillmann) (pozri - Herzog ?)
Rebutia spec. Hualinchay.....(hort.)
Rebutia senilis var. nord.....(hort. "var. nova")

adnot.: Orig. Dieter Herzog. Z rovnako označenej lokality pochádzajú tiež nedávne zbery R. minuscula RH (napr. RH 1186 (minuscula), RH 1190 (minuscula? senilis?) a RH 1195);


foto 1.: Gunnar Hatletveit, 2005 - GunnarHatletveit/rebutia/page6
(Rebutia spec. de Hualinchay; Uhlig);..... V prilohe - Hatletveit @/ RebutiaspdeHualinchay-vi.jpg
Comment.: Rainer Wahl reaguje na foto (Album comment) - "die Reb. spec. Hualinchay sind sehr variabel und entsprechen der Rebutia minuscula, an diesem Habiat wachsen Pflanzengesichter wie sie den Skizzen der Jahre von 1895-bis 1923 kennen als auch Pflanzen wie abgebildet, die Erstbeschreibung sagt ja auch , das die Randdornen bis 8 mm lang sind." mfg.
foto 2.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item)
(Rebutia sp. Hualinchay);..... V prilohe - Agocs @/
Comment.: V novej galérii 2010 použitý iný snímok pravdepodobne identického exempláru (foto 4.)
foto 3.: Aymeric de Barmon in AIAPS Photo database, 2006 - www.aiaps-photos.org (Rebutia >> find item - al)
(Rebutia senilis v. Nord) 105036;..... V prilohe - Barmon @/ adb_cd01_reb-adb166.jpg
Comment.: priložený štítok "Rebutia sp. n. de Hualinchay U 4231 (U 4221 ?), t.j. orig. katalog Uhlig. " a vzhľad ukazujú na RH 1190
foto 4.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=528)
(R. sp. Hualinchay) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.:
merc.: Rus 2000 R (R. sp., Hualinchay);

Rebutia minuscula de Hualinchay.....(hort., coll. Herzog ?)

adnot.: Podľa tvrdenia v katalógu Uhlig 2001 ("minuscula de Hualinchay; Argentinien; Fund Dieter Herzog" a "minuscula Wildform von Hual.") by malo ísť o dva zbery tej istej rastliny na blízkej lokalite dvoma zberateľmi - orig. nálezca D. Herzog (DH) a novo zbieral R. Hillmann (RH).


foto 1.: Gunnar Hatletveit, 2005 - GunnarHatletveit/rebutia/page6
(Rebutia minuscula spec. de Hualinchay; Uhlig);..... V prilohe - Hatletveit @/ RebutiaminusculaspdeHualinchay-vi.jpg
Comment.:
merc. Uhlig:  U 2001 S (R. minuscula de Hualinchay; Argentinien; Fund Dieter Herzog); U 2001 R-U5303 (R. minuscula Wildform von Hual.);
Hualichay, Hualichy
(pozri - Hualinchay)

Rebutia spec. Hualichay.....(hort. deform.)

adnot.: V katalógu Cactus-Lodé 1999 sa objavila pol. "Rebutia sp N. Hualichay", čo je evidentne skomolená spec. nova od Hualinchay, tj. RH 1186 alebo RH 1190. >>> skratka "sp. N." bola na stránkach AIAPS chybne preložená aj ako Nord.
merc.: Lodé 99 S-1153 (NEW ! R. sp., N. Hualichay;  JJ);
 top of page