return to the main list
San Juan de Oro

1. Rio San Juan de Oro, Bolívia - Jeden z bolívijských prítokov Rio Pilcomayo, končiaci tokom Rio Pilaya, má na svojich úsekoch rôzne mená. Úsek s menom Rio San Juan del Oro preteká južnou Bolíviou, tvoriac časť hranice dep.Tarija a výbežku prov. Sud Cinti, dep. Chuquisaca a južnejšie časť hranice dep. Tarija a dep. Potosí.

Jedna z typových lokalít: R. haagei v. elegantula (WR 502).

2. San Juan de Oro, Argentina, prov. Jujuy - osada 45km juhozápadne od Santa Catalina. Ďalšie známe lokality v okolí - La Ciénaga, El AngostoTalina (Bolívia).

 top of page