return to the main list
Talina_s

1. Talina, Bolívia, dep. Potosí, prov. Modesto Omiste, osada 36km južne od Tupiza, 30km severovýchodne od Santa Catalina (pozri - mapa).

V okolí hlásený nález (dat. W. Rausch) R. eos, identický nálezu WR 333 od Tafna;
Iné nálezy: WR 745 (haagei);

2. Talina, Bolívia, dep. Potosí, prov. Nor Chichas, osada 36km východne od Uyuni

 top of page