return to the main list
El Angosto_s

1. El Angosto, Argentína, prov. Jujuy, - osada 17km severozápadne od Santa Catalina (mapa).

Z okolia pochádzajú nálezy: RH 1341 (steinmannii v. - costata),

2. El Angosto, Bolívia, dep. Potosí, prov. Sud Chichas, - 22km juhovýchodne od Tupiza.

Z okolia pochádza nález RH 1131 (pygmaea v.)

3. El Angosto, Bolívia, dep. Chuquisaca, - 50km severne od Tomina, blízko hranice depart. Cochabamba.

 top of page