return to the main list
Colomi

1. Colomi, Bolivia, dep. Cochabamba, prov. Chaparé, - asi 32km východne od Cochabamba.

Typová lokalita:
V okolí Colomi nálezy: HS 209 (steinbachii gracilior? / steinbachii);  HS 180 (steinbachi);
Nález na ceste od Cochabamba ku Colomi (km 35), t.j. asi v okolí Colomi: WR 191, WK 300 (Sulcorebutia tuberculato-chrysantha / steinbachii);
Západne od Colomi, medzi Sacaba a Colomi nálezy: RH 674, RH 675 (Sulcorebutia steinbachii);
Severne od Colomi, medzi Colomi a Corani nálezy: RH 678, RH 679 (Sulcorebutia steinbachii);
Východne od Colomi, medzi Colomi a Tiraque nálezy: BB 1384.04, CH 930 (Sulcorebutia hoffmannii)
Východne od Colomi, na ceste medzi Colomi, Aguirre a Tiraque nálezy: HS 183 (steinbachii

 top of page