return to the main list
Cachi

1. Cachi, Argentína, prov. Salta, - mesto vo Valles Calchaquies;

Z okolia Cachi pochádza nález: FR 941a (senilis v.)

Oblasť Cachí - smer sever Valles de Calchaquies, vrátane La Poma, smer východ po Cumbres de Obispo s Cachipampa a Piedra del Molino. Východne a južne od Cachi ležia dve z troch oblastí parku Los Cardones.

Oblasť Cachi je domnelá typová lokalita R. peterseimii (Frič 544).

Nevado de Cachi (6380m), - 30km severozápadne od mesta Cachi.

 top of page