return to the main list
La Poma

1. La Poma, Argentína, prov. Salta, - mestečko vo Valles Calchaquies, asi 45km severne od Cachí.

Nález severne od La Poma: DJF 267 (atrovirens? - nigricans),

 top of page