return to the main list
Los Cardones
1. Los Cardones, Parque Nacional, Argentina, prov. Salta - Národný park zriadený v roku 1996 s cieľom ochrany fauny a flóry. Park zahŕňa oblasti o celkovej rozlohe 64 tisíc ha. Turistické označovanie lokality "Cachi & Los Cardones". Prístup: Salta - Cerillos - La Merced - El Carril - No.33 (Escoipe a Cuesta del Obispo) - Piedra del Molino, 3600m n.m. (prístup ku oblasti A.) a ďalej No.33 - Payogasta - No.40 - Cachi (správa parku, prístup ku oblasti B.). Od križovatky No.33 a No.42 je prístup ku ďalšej lokalite pri Seclantás (oblasť C.)

A. Oblasť južne od Cachipampa - Piedra del Molino a Escoipe (južne od Piedra del Molino a cesty No.33). 
B. Oblasť v centre Valles Calchaquies, východne od Cachí a južne od Payogasta (medzi cestami No.33 a No.42)
C. Oblasť pri Seclantás pod Cerro Negro, južne od Cachi.

*Los Cardones = Kaktusy, šp. cardo = bodliak, kaktus z gr. orig. kaktos.

 top of page