return to the main list
violaciflora densispina / violacea densispina
(minuscula densispina)

(pozri - densispina_s) (pozri - violaciflora_s) (pozri - violacea_s) (pozri - minuscula_s)

Rebutia violacea var. densispina Frič n. n...... (dat. Fearn & Pearcu 1981)

pub.: A. V. Frič, # 
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. violacea v. densispina Frič n. n. = ?";
Cactus Club Hokuriku 2004 - "R. violacea v. densispina Fric n. n. G/26";

Rebutia violaciflora var. densispina.....(hort.? n. n.? dat. ChK 1987)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: lat. densispinus - husto otrnený
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. violaciflora v. densispina n. n. = minuscula v. violaciflora";
Cactus Club Hokuriku 2004 - uvedené nepresne a neúplne ako "R. minuscula var. violaciflora Buin. & Don. = violciflora var. densispina" a aj ako "R. violaciflora v. densispina n. n. = minuscula v. violaciflora"
sign.:
foto 1.: "Fegele" in Cactofili, 2008 - www.cactofili.org  (album Rebutia >> find item - al)
(R. violaciflora v. densispina);.....V prilohe - Fegele @/
Comment.: rastlina s dlhým tmavohnedým otrnením, kvet svietivo fialovoužový, pozri identický materiál R. violaciflora WR 681
foto 2., 3., 4.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Rebutia)
(R. violaciflora #2);.....V prílohe - Vanecek @/ violaciflora_densispina.JPG, @/  violaciflora_densispina_2.JPG (obr.05), @/  violaciflora_densispina_1.JPG (obr.06)
Comment.: v mene súboru je signalizovaná forma violaciflora densispina - biele a hnedé relat. veľmi dlhé tŕne, prevažujú v počte biele a aj vzhľad. Kvet svetivo fialovoružový
merc. Uhlig: U 843 (R. violaciflora v. densispina);
merc. Chrudim & other: ChK 87p5129 - 95p5129.00, 98p5129.00;  ChK 91jR258, ChK 92jR232, ChK 93jR380, ChK 95jR319 (R. violaciflora var. densispina);   DKE 98 S-1483 (R. violaciflora " v. densispina);   Rus 2000 R (R. violaciflora var. densispina);  KK-DK 2001 S-61.67 (R. violaciflora v. densispina);

Rebutia minuscula var. densispina.....(hort.? n. n.? dat. SeedS 2000)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: iba v zozname SeedS sú všetky formy R. violaciflora uvedené pod R. minuscula. Zhoda s predošlou je iba predpokladaná z kontextu katalógu.
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. SeedSearch: SeedS 2000 (R. minuscula v. densispina);

collp.:
 top of page