return to the main list
rubriviridae
(pozri - ?) (pozri - Villazón ?) (pozri - rubriviride ?)

Mediolobivia rubriviridae.....(hort.? n. n.?)
Mediolobivia rubriviridea.....(hort. mut., dat. KK-DK 2001)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: lat. rubriviridis - červenkasto zelený.
adnot.: nepotvrdená ident. s M. einsteinii rubriviridis (rubriviride Frič).
sign.:
foto.: nezaznamenané
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-43.85 (M. rubriviridea);
merc. Cactus-Babula: CB 2007 R (Mediolobivia rubriviridea);

collp.: BZ UPJŠ KE, 2001 [Hečko - ] (orig. ? - Mediolobivia rubriviridae) --- non rubriviride Frič, ---> pygmaea v. pygmaea;

sign.: Meno v zbierke Bot. záhrady UPJŠ navodzuje dojem, že by mohlo ísť o R. einsteinii f. rubriviridis (rubriviride Frič) resp. sarothroides. Tá je však žltokvetá. Charakteristika je takto najbližšie Mediolobivia spec. Villazon, villazonensis (hort.).
foto 1.: Šuba,5978/0A-2001-5-3;.....V prílohe - Suba01_5978\rubrivirid_U.jpg
foto 2.: Šuba,5978/1A-2001-5-3;.....V prílohe - Suba01_5978\rubrivirid_Ua.jpg

rubriviridea
(pozri - rubriviridae ? rubriviride ?)

Mediolobivia rubriviridea.....(hort. mut.)

adnot.: Jedna mutácia mena v katalógu semien DK 2001.

 top of page