return to the main list
pulvinata
(pozri - FR 760) (pozri - FR 766 ?) (pozri - pulvinosa ?)

Aylostera pulvinata FR 760.....(hort.? n. n.? dat. Haage 1999)

pub.: #, hort.
IPNI - záznam pulvinata databáza (ku 9.2010) neobsahuje
nom.: podľa charakteru skup. rastu,  lat. pulvinatus - vankúšovitý  = (význam podobne ako u pulvinosus - vankúšovitý)
adnot.: Meno z katalógu rastlín Haage 1999. Toto meno je spojené s číslom FR 760 patriacemu popísanej R. sanguinea (vankúšovitý rast nie je v popise R. sanguinea uvádzaný hoci snímky zo zbierok ukazujú aj toto). Iná paralelná ponuka A. sanguinea, alebo FR 760 v katalogu nebola zistená. Možná je však dvojnásobná chyba v označení pre Aylostera pulvinosa FR 766, navyše keď Haage ani Stenasa GC v rovnakých katalógoch, inak bežnú R. pulvinosa neponúkajú.
foto.:
merc.: Haage 99 R (A. pulvinata FR 760);

Rebutia pulvinata.....(hort.?, n. n.? ident.? dat. SGC 2000)

merc.: SGC 2000 R-61919 (R. pulvinata);

 top of page