main list Na hlavný zoznam Rebutia Wikipedia CS - Rebutia The International Plant Names Index  Stanislav Šuba 
 return to the main list
citricarpa
(pozri - xanthocarpa_s) (pozri - minuscula_s) (pozri - senilis_s) (pozri - citricarpa_s)
  • Rebutia xanthocarpa Backeb. var. citricarpa Frič ex Backeb. 1951
descr.: C. Backeberg, Cactus & Succulent Journal (US), 23: 83, 1951
IPNI (GCI) - var. citricarpa Frič ex Backeb. -- Cact. Succ. J. (Los Angeles) 23(3): 83. 1951
typ.: /coll.: Frič ? # , Argentína, prov. Salta, Quebrada del Toro/
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. xanthocarpa v. citricarpa Frič ex Backbg. = f. citricarpa";
sign.:O.Šída (rebutia.iglu.cz/sek1/xan12.htm) - inventarizácia publikovaných popisov Rebutia K.Sch.
Šída, RR, 97 - voči R. x. var. graciliflora - karmínovo červená farba kvetov. Okrem odtieňa farby kvetu je veľmi podobná svetlejšej verzii R. x. var. graciliflora, ktorá je pestovateľmi najčastejšie označovaná ako R. salmonea (pozri tam).
Donald, p.32 - rozdiely voči R. x. var. xanthocarpa sú minimálne a udržujú sa v rámci ekotypových hraníc. Charakteristické sú iba žlté plody. W. Simon sa domnieva, že existujú odlišné populácie R. xanthocarpa a R. citricarpa, vytvárajúce podobné variácie kvetov.
Backeb., KL 66, p.385 - Kvet čisto karmínový; Kv. lôžko a plod zelenkasto žltý.
foto 1.: (orig. pub. descr. 1951 #)
foto 2.: Otakar Šída, Rod Rebutia, 1997, p. 40 - ČB;
(R. xanthocarpa v. citricarpa);
foto 3.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. xanthocarpa citricarpa; AGY 97230-3);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ?? možná zhoda so Simonovou R. xanthocarpa elegans; Podobná rastlina v novej galérii 2010 bola zaradená už pod menom "elegans".
foto 4.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. xanthocarpa citricarpa);.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ?? super svetlofialový kvet, telo xanthocarpa. Pozri Donaldovu "Pale lila" alebo xanthocarpa rosea.
foto 5.: Agócs György, Rebutialand, 9. 2006 - agy.kaktus.hu (fotogaléria Rebutia >> find item - al)
(R. xanthocarpa citricarpa; AGY 96050);.....V prilohe - Agocs @/
foto 5.: Agócs György, Rebutialand, 2.2010 - www.rebutialand.pytalhost.eu (fotógaléria Rebutia >> find item - al, image id=599)
(R. xanthocarpa) details;.....V prilohe - Agocs @/
Comment.: ?? super svetlofialový kvet, telo xanthocarpa. Pozri Donaldovu "Pale lila" alebo xanthocarpa rosea.
merc. Chrudim & other:   ChK 87p5139, 89p5139, 91p5139.0;   ChK 88j274, 90jR278, 91jR260, 92jR236, 93jR386, 94jR429, 95jR325 (R. xanthocarpa  var. citricarpa);   Rus 2000 R  (R. xanthocarpa var. citricarpa);   SeedS 2000 (R. xanthocarpa v. citricarpa);  SGC 2000 R-61885 (R. xanthocarpa v. citrocarpa);  KK-DK 2001, 2002 S-61.69 (R. xanthocarpa v. citricarpa);   ChK 2003p5139.00, 2003p5139.10;  2004p5139.00, 2004p5139.10 (R. xanthocarpa  var. citricarpa);

tax. Šída 97: Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio Rebutia, series 3. Xanthocarpa, species 7a.
       O. Šída (prov. 2004 - rebutia.iglu.cz/!!!/sekce1.htm): Rebutia K. Sch., subgen. Rebutia, sectio 1. Rebutia, series 3. Xanthocarpa, species 1a.

cat.: (xanthocarpa)
adnot.: Pilbeam, 97 - R. xanthocarpa v. citricarpa - nadbytočné alebo pochybné meno. Priradenie ku R. xanthocarpa;
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. xanthocarpa;
KK Čelákovice, 2006 - synonymum R. xanthocarpa Backeb. pre členenie R(AMS);

syn.1.: Rebutia xanthocarpa Backeb. f. citricarpa (Frič ex Backeb.) Buin. et Don. 1963

stat.: A. F. H. Buining, J. Donald, Sukkulentenkunde, 7/8: 100, 1963
IPNI (GCI) - f. citricarpa (Frič ex Backeb.) Buining & Don
IPNI (GCI) - f. citricarpa (Frič ex Backeb.) Buining & Donald -- Sukkulentenkunde 7/8: 100. 1963
adnot.: tax. - R xanthocarpa var. xanthocarpa f. citricarpa;
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. xanthocarpa f. citricarpa (Frič ex Backbg.) Buin. & Don. (1951) Cact. & Succ. J. Amer. 23 83";
Anderson, 2001 (dat. - Register Pfl.namen und Synonyme, 2006) - synonymum R. xanthocarpa;
foto.1.: Otakar Šída, 2004 - rebutia.iglu.cz/sek1/xan12.htm (Galeria)
(R. xanthocarpa f. citricarpa);....V prilohe - Sida @ xantho_citricarpa_1.jpg
Comment.:
merc. Dv.Králové: DKE 98 S-1493 (R. xanthocarpa " f. citriocarpa);

syn.2.: Rebutia minuscula var. citricarpa Simon.....(hort. contr.)
syn.2.: Rebutia minuscula var. citricarpa (Frič) Simon #

comb.: W. Simon, # (1937 ? 1968 ?)
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. minuscula v. citricarpa (Frič) Simon = xanthocarpa f. citricarpa";
Cactus Club Hokuriku 2004, neplatná a aj neúplná kombinácia, uvedené ako "R. minuscula v. citricarpa Simon = xanthocarpa v. citricarpa" alebo "R. xanthocarpa v. citricarpa Buin. & Don. = minuscula v. citricarpa".

syn.2a.: Rebutia minuscula f. citricarpa.....(hort.)

pub.: R. Hillmann
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: Sem meno pripojené iba na základe kontextu katalogu a použitého epit. "citricarpa" v mene. Dôvodom zaradenia pod minuscula môže byť zhoda s R. xanthocarpa (senilis) v. elegans, kde je v popise žltá farba plodu iba domnelá a explicitne neuvedená.
merc. Hillmann: RH 2009 DIV S (R. minuscula fa. citricarpa);

syn.3.: Rebutia senilis var. citricarpa (Frič) Marsh. #

comb.: W. T. Marshall, #
IPNI - tento záznam databáza (ku 2.2012) neobsahuje
IPNI nepozná vo vzťahu k menu William Taylor Marshall (1886-1957) publikačné údaje pre R. senilis v. dasyphrissa (Werd.) Marsh., R. aureiflora v. albi-longiseta (Backeb.) Marsh. a W. cumingii (Werd.) Marsh. Úplný záznam je iba o komb. R. schmiedcheniana (Köhler) Marsh.  1941;
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. senilis v. citricarpa (Frič) Marsh. = xanthocarpa f. citricarpa";
Cactus Club Hokuriku 2004 - uvádza tú istú kombináciu ale neúplne "R. senilis v. citricarpa Marsh. = xanthocarpa v. citricarpa" alebo "R. xanthocarpa v. citricarpa Buin. & Don. = senilis v. citricarpa"

syn.4.: Rebutia citricarpa Frič ex Backbg. & Knuth 1935
syn.4.: Rebutia citricarpa Frič ex Backbg.

pub.: C. Backeberg, 1935 
IPNI (IK) - Frič ex Backeb. & M. Knuth, Kaktus-ABC, 279 (1935), in syn.
adnot.: Fearn & Pearcy, The Genus Rebutia 1895-1981 - Rebutia s.l. (typ.#) (bas.year#) bas.loc.descr.#: "R. citricarpa Frič ex Backbg. = xanthocarpa f. citricarpa" - uvedené nepresne avšak použité v ďalších kombináciách (1951, 1963);

syn.5.: Rebutia citricarpa Frič 1932 1933* nom. inval.

descr.: A. V. Frič, #, 1932 /  Fric, ex Mollers Deutsch. Gartner-Zeit., 47. 421, in obs.; et ex Backeb. & M. Knuth, Kaktus-ABC, 279 (1935), in syn., 1932 / (dat. Seznam Rebutia, 2006 - Astrocactus)
IPNI (IK) - Frič -- ex Mollers Deutsch. Gartner-Zeit. 1932, xlvii. 421, in obs.; et ex Backeb. & M. Knuth, Kaktus-ABC, 279 (1935), in syn.
adnot.: dat. rok publik. 1933 - dat. O.Šída - rebutia.iglu.cz/sek1/xan12.htm
foto 1.: (Fotodatabáza Ulmer PPP-Index "Artenverzeichnis zu Rebutia", Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2006.)
foto 2., 3.: Milan Štrauch, in Kaktusy na Spiši, 2007 - cactus.rastislav.net/gallery (find > page 55, pos 656, 657)
(R. citricarpa) pid 653, 654;....V prilohe - Strauch @/, @/
Comment.:

Rebutia citricarpa Frič n. n. 1928

pub.: A. V. Frič, katalóg 1928; K. G. Kreuzinger, Verzeichnis, 1935
nom.: [citry-karpa], gr. karpos - plod; lat. citricarpus - s citrónovožltým plodom

syn.6.: Rebutia xanthocarpa var. elegans.....(sensu Simon, non Backeb.)

pub.: #, hort.
IPNI - tento záznam databáza (ku 9.2010) neobsahuje
adnot.: pozri súčasné katalógové položky R. xanthocarpa v. elegans pod popisom R. senilis v. elegans, resp R. winteriana.

colls. Frič: (Backeberg typ);


collp.: Šuba, KE - (orig. 91p5139.0 - R. xanthocarpa v. citricarpa)

foto 1.:

citriocarpa
(pozri - citricarpa)

Rebutia xanthocarpa f. citriocarpa  (hort. mut.)

adnot.: Meno s chybou v katalógu debrecínskeho klubu DKE
citrocarpa
(pozri - citricarpa)

Rebutia xanthocarpa var. citrocarpa  (hort. mut.)

adnot.: Meno s chybou v katalógu Stenasa (SGC 2000)
cinicarpha
(pozri - citricarpa) (pozri - salmonea Frič)

Rebutia salmonea var. cinicarpha   (hort. mut. absurd.)

adnot.: Skomolené meno z katalógoch semien Dv. Králové KK-DK 2001, 2002 s najväčšou pravdepodobnosťou malo ísť pôvodne o xanthocarpu "salmonea v. citricarpa" - Fričova svet. forma (tam)
 top of page