return to the main list
FR 68 (??)
(pozri - Ritter_s ?) (pozri - ?) (pozri - Cleistocactus)

coll.: F. Ritter, # ?

Aylostera spec. Ritter FR 68.....(hort, ChK)
Cleistocactus strausii.....(Ritter)

adnot.: Ralph Martin FND - (FR dat. - FR 68 = Cleistocactus strausii, lokalita - Tarija, Bolívia);
Identita semien šírených ChK ?? - V súčasnosti nie je známe žiadne spojenie čísla FR 68 s Rebutia s. l. V lepšom prípade možné skomolenie iného FR čísla s identitou Aylostera, napr. FR 618 (robustispina), alebo FR 768 (nogalesensis), alebo aj FR 83 (fiebrigii),.
sign.:


foto.: nezaznamenané
merc. Chrudim: ChK 87p284 - 95p284.00;  ChK 90jR10 (Aylostera spec. Ritter FR 68);

collp.: Šuba, KE - (orig. ChK 93p284.0 - Aylostera spec. Ritter FR 68; 21 - J. Vysoudil); --- fiebrigii f.? --> robustispina f.
sign.: (výsev 1994) vzhľadovo  jednotný, zaraditeľný do okruhov Pseudodeminuta alebo Fiebrigii. Podobný neurčitý materiál bol súčasne rozširovaný pod menom A. pseudoschiedeana. Telo matne svetlozelené; Otrenie ihlovité, mäkké, málopočetné; Areoly malé, okrúhle, hnedasté; Kvet červený s malým počtom okv. lístkov; Púčik špicatý, zelený s charakteristicky odstávajúcimi špičkami vonk. lístkov; Kv. rúrka zelená; Slabšie otrnená robustispina? bez stred. tŕňov. Podobný materiál na rozhraní R. fiebrigii a R. robustispina ale s odlišnými púčikmi, bol šírený pod menom "spec. KK 852" resp. aj "KK 852a".
foto 1.: Šuba, 2007-6;.....V prílohe - Suba07_D/P6110644m_FR68.jpg
foto 2.: Šuba, 2008-6;.....V prílohe - Suba08_D\Hpim0238_fr68.jpg
 top of page