return to the main list
WR 314 (R 314)
(pozri - Rausch_s) (pozri - heliosa) (pozri - heliosa_s) (pozri - Junacas)

coll.: W. Rausch, 1968, Bolívia, pozdĺž vedľajšej cesty z Tarija do Narvaez, 2400-2500m (WR, RM: Tarija, Tarija, #)

Rebutia heliosa Rausch 1970.....(typ)
Aylostera heliosa......(Rausch FN, dat. Fearn & Pearcy 1981)
Aylostera heliosa (RAUSCH) ......(nom. Rausch, 5.8.1978, dat. Inf.-brief "Echinopseen" 4/1981)
Aylostera heliosa.....(hort., dat. KK-DK 2001)
Rebutia heliosa R 314 = A. heliosa.....(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

adnot.: W.Rausch, 1978 - uvádza svoje typ. meno v zaradení pod Aylostera. Všetky prvé popisy Ayloster boli W.Rauschom publikované ako Rebutia K.Sch.;  R. Martin, FND 2007 - (WR dat., loc. - Tarija, Tarija);  Atlas kaktusů 1987/59, Šída - "dep. Tarija, pri vedľajšej ceste medzi mestami Tarija a Narvaez".
Uvedenej lokalite zodpovedá oblasť južne od Junacas, kde boli novšie zbierané okrem iných foriem aj (typové?) heliosa var. heliosa, pozri - RH, BLMT, BB.
sign.: WR - silver grey body, orange flowers;
foto 1.: John Pilbeam, 1997 in CirioWeb 1999 -  www.cirioweb.com/tcf/reb1.htm
(Rebutia heliosa WR 314);.....V prílohe - Pilbeam @/ Rebhelcr.jpg
foto 2.: Mats Winberg, 2000 - www.algonet.se/~succseed/photo.htm
foto 2.: M. Winberg, 2002 - www.succseed.com/images/gallery/
(Rebutia heliosa WR 314);.....V prílohe - Winberg @/ rebhelwr314.jpg
foto 3.: Marek Snowarski, 2009 - kaktusy.atlas-roslin.pl/skorowidz.htm
(A. heliosa WR 314);.....V prilohe - Snowarski @/
Comment.: =
foto 4.: Václav Šeda in Jan's Cact Page, 2010 - www.rebutia.cz (fotogaléria rodu Rebutia >> find item - list Sekce Aylostera)
(R. heliosa #2 / heliosa WR 314; V. Šeda);.....V prílohe - Vanecek @/ heliosa_wr314.JPG
merc. SuccSeed:  SS 97-916, SS 98-1002 (Rebutia heliosa WR 314, Narvaez, Bol);
merc. Mesa Garden & other: MG 2000 S-1196.7, R-1196.7 (Rebutia heliosa R 314) silver grey body, orange flowers;    Pan 2000 R-3565 (Rebutia heliosa R 314) body grey metal, rare vermillion (rumelka);
merc. Dv. Králové: KK-DK 2001, 2002 S-F328 (Aylostera heliosa R 314);
merc. Chrudim: ChK 2004p254.20, 2009p254.20 (Aylostera heliosa R 314, Tarija - Narvaez);
merc. Fischer: LF 2007 S-45AY, LF 2010 S-105AY, LF 2011 S-107AY (Aylostera heliosa WR 314);
merc. Bercht: LB 2008 S 3692 (reb heliosa WR 0314);

collp.:

FR 314
(pozri - WR 314)

Rebutia heliosa  FR 314.....(hort. mix. akron., non Ritter)
Aylostera heliosa  FR 314.....(hort. mix. akron., non Ritter)

adnot.: chyba zber. čísla v katalógu CactusHeaven, Malta. Chyba vznikla úpravou pôvodného zberového čísla W. Rauscha - R 314. Podobný prípad bol zaznamenaný v katalógoch Chrudim, R 515 - "FR 515" (WR 515 - haefneriana).
merc.: CaHe 2000 S-RJ320 (Rebutia heliosa FR 314);  C-HBR 2001 S-6/11 (A. heliosa FR 314);

W 314
(pozri - WR 314)

Aylostera heliosa W 314.....(hort. mix. akron., non Wahl)

merc.: SGC 2000 R-29851 (A. heliosa W 314);

 top of page