return to the main list
multiflora_s

Výskyt mena multiflora:

nom.: [multiflóra] mnohokvetá, podľa veľkej početnosti kvetov
adnot.: Toto Fričovo meno sa vyskytuje v sectio Rebutia (minuscula) a Setirebutia (aureiflora).
REB
  • Rebutia minuscula var. multiflora Frič n. n........(pozri - minuscula, pozri - Wenzel 1766b,)
  • Rebutia minuscula var. multiflora Fric. n. n. Wenzel 1766b = minuscula......(pozri - minuscula, pozri - Wenzel 1766b,)
SET &
  • Mediolobivia multiflora Frič n. n. = ?......(pozri - boedekeriana)
  • Rebutia aureiflora Bckbg. = aureiflora var. multiflora.......(hort., pozri - boedekeriana)
  • Rebutia multiflora Kreuz. Fric 67 = aureiflora......(hort., pozri - Fric 67, pozri - boedekeriana)
  • Setirebutia multiflora Frič n. n......(pozri - Frič 67, pozri - boedekeriana)
 top of page