return to the main list
aureiflora Frič
(pozri - aureiflora_s)

adnot.: Obsahuje mená rôznych historických foriem sensu R. aureiflora Backeb. používané A. V. Fričom v rámci ním zavedeného rodu Setirebutia. O dodatočnú revíziu týchto mien (identít) sa po 33 rokoch pokúsil C. Backeberg s cieľom označiť synonymá ku ním popísaným varietám R.(M.) aureiflora.

robusta
(pozri - Frič_s) (pozri - aureiflora) (pozri - aureiflora_s)
(pozri - robusta_s) (pozri - robustior_s)

Rebutia robusta Frič & Kreuz.......(hort., dat. Cactus Club Hokuriku 2004)

pub.: # K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol. ?
IPNI - tento záznam (ku 2.2012) neobsahuje
adnot.: Don., p.64 - cit. C.. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959 - meno a ani synonymum neuvedené. Fearn & Pearcy uvádzajú Backebergovo meno "M. aureiflora v. robustior Backbg. n. n. = R. aureiflora" - čo je pravdepodobná mutácia Fričovej "robusta";
V Cactus Club Hokuriku 2004 uvedené ako "R. robusta Fric & Kreuz. = aureiflora". V rovnakom zdroji rovnaká identita pomenovaná inak "R. aureiflora Bckbg. = aureiflora v. robusta". Pravdepodobná zhoda so skorším neurčitým záznamom v Fearn Pearcy 1981 "Mediolobivia robusta Hort. n. n. = ?"
turbiniformis
(pozri - Frič_s) (pozri - aureiflora)

Setirebutia turbiniformis Frič n. n......(dat. Donald)

pub.: A. V. Frič, 1936 (iba meno s obrázkom)
IPNI (GCI) - turbiniformis Frič
IPNI(IK) - turbiniformis Frič -- Succulenta xviii. 124 (1936), nomen cum fig.; cf. Gray Herb. Card Cat.
adnot.: Don., p.64 - C.. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora (Backeb.) Backeb.
Frič 010
(albiseta)
(pozri - Frič_s) (pozri - albiseta_s) (pozri - aureiflora)

Setirebutia albiseta Frič n. n......(Frič 010, dat. Donald)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.010
adnot.: Don., p.64 - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora var. albiseta Backeb.
Frič 30
(calenduliflora)
(pozri - Frič_s) (pozri - albiseta_s) (pozri - aureiflora)

Setirebutia calenduliflora Frič n. n......(Frič 30, dat. Donald)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.30
adnot.: Don., p.64 - C..Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora var. albiseta Backeb.
 
Frič 28
(semicolumnaris)
(pozri - Frič_s) (pozri - nidulans)

Setirebutia semicolumnaris Frič n. n......(Frič 28, dat. Donald)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.28
adnot.: Don., p.64 - C.. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Setirebutia (Mediolobivia ?) nidulans Frič.
Frič 34
(nidulans)
(pozri - Frič_s) (pozri - nidulans)

Setirebutia nidulans Frič n. n......(Frič 34, dat. Donald)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.34
nom.: podľa char. otrnenia, lat. nidulans - hniezdovitý, tvaru vtáčieho hniezda
adnot.: Don., p.64 - C.. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Setirebutia (Mediolobivia ?) nidulans Frič.
Frič 45
(roseiaurata)
(pozri - Frič_s) (pozri - nidulans)

Setirebutia roseiaurata Frič n. n......(Frič 45, dat. Donald)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.45
adnot.: Don., p.64 - C. .Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Setirebutia (Mediolobivia ?) nidulans Frič.
 
Frič 36
(grandiflora)
(pozri - Frič_s) (pozri - grandiflora_s) (pozri - boedekeriana)

Setirebutia grandiflora Frič n. n......(Frič 36, dat. Donald)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.36
adnot.: Don., p.64 - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora var. boedekeriana (Backeb.) Backeb.
Frič 49
(disciformis)
(pozri - Frič_s) (pozri - boedekeriana)

Setirebutia disciformis Frič n. n......(Frič 49, dat. Donald)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.49
pub.2.: A. V. Frič, 1936 (iba meno s obrázkom)
IIPNI (IK) - disciformis Frič -- Succulenta xviii. 134 (1936), nomen cum fig.; cf. Gray Herb. Card Cat.
adnot.: Don., p.64 - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora var. boedekeriana (Backeb.) Backeb.
Frič 56
(melanotricha)
(pozri - Frič_s) (pozri - boedekeriana)

Setirebutia melanotricha Frič n. n......(Frič 56, dat. Donald)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.56
adnot.: Don., p.64 - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora var. boedekeriana (Backeb.) Backeb.
Frič 67
(multiflora)
(pozri - Frič_s) (pozri - boedekeriana) (pozri - multiflora_s)

Setirebutia multiflora Frič n. n......(Frič 67, dat. Donald)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.67
adnot.: Don., p.64 - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia aureiflora var. boedekeriana (Backeb.) Backeb.
 
Frič 33
(longiflora)

(pozri - Frič_s) (pozri - elegans)

Setirebutia longiflora Frič n. n......(Frič 33, dat. Donald)

pub.1.: K. G. Kreuzinger, Verzeichnis 1935, pol.33
adnot.: Don., p.64 - C. Backeberg v Die Cactaceae 3, 1959, navrhoval synonymum Mediolobivia elegans Backeb.
 top of page